Logo BSU

Browsing "2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 81  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]-
2019Інстытуцыянальнае афармленне вывучэння і выкладання гісторыі Беларусі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце (1921–1991 гг.)Яноўскі, А. А.
2019Формирование системы враждебной сепарации в государственно-церковных отношениях в БССРЛисовская, Т. В.
2019Метадалогія і методыка даследавання месца праваслаўнага прыхода ў гістарычнай прасторы Беларусі ў 40–60-я гады XX ст.Сілава, С. У.
2019Асноўныя тэндэнцыі і праблемы развіцця беларускай гістарыяграфіі гісторыі паўстання 1863–1864 гг. на сучасным этапеМатвейчык, Д. Ч.
2019Процессы нациостроительства и проблема воспроизводства элит в белорусском регионе в период «долгого XIX века»Шимукович, С. Ф.
2019Белорусская милиция в годы советской модернизации 1929–1939 годов: проблемные вопросы исследованияКащеев, А. В.
2019Анализ системы государственного управления в сфере физической культуры, спорта и туризма Республики БеларусьКупец, С. В.
2019Адлюстраванне праблем буйной землеўласнасці на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў беларускай гістарыяграфііКахновіч, В. А.
2019Сялянскае паўстанне ў Дзісненскім і Браслаўскім паветах у чэрвені 1919 г.: новыя падыходы ў аналізе сацыяльнага канфліктуЛізуноў, А. І.
2019Новая и новейшая история Беларуси в исследованиях чешских историковРепин, В. В.
2019Мясцовыя органы палітычнай паліцыі Расійскай імперыі на тэрыторыі Беларусі ў 1826–1860 гг.: арганізацыйна-штатная структура, пытанні грашовага забеспячэнняЕрашэвіч, А. У.
2019Захаванне каталіцкай канфесійнай ідэнтычнасці пераведзеным у праваслаўе насельніцтвам (другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.): прыклад Валмянскай парафіі Мінскага паветаКароль, М. М.
2019Традыцыі вывучэння гісторыі Беларусі новага і навейшага часу ў Беларускім дзяржаўным універсітэцеКаханоўскі, А. Г.
2019Изменение правового статуса населения в Несвижской ординации Радзивиллов в конце XVIII – начале XX вв.Веремейчик, А.
2019Социальная ситуация на территории Беларуси накануне Революции 1905–1907 гг.Высоцкая, Е. И.
2019Деятельность Кирилло-Мефодиевского братства при церкви Минской духовной семинарии в 1885–1913 гг.Восович, С. М.
2019Девиантное поведение маргинальных групп населения Беларуси во второй половине XIX – начале XX в.Ярошук, Г. О.
2019Фармаванне ідэнтычнасці беларусаў ЛатвііЯнковяк, М.
2019Забытыя імёны Беларусі: Альфрэд РомерШымак, А. К.