Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243709
Title: Трансфармацыя грамадскіх аб’яднанняў: асобныя аспекты дзяржаўнага рэгулявання ва ўмовах станаўлення і развіцця Рэспублікі Беларусь
Other Titles: Трансформация общественных объединений: отдельные аспекты государственного регулирования в условиях становления и развития Республики Беларусь / А.Л. Дашкевич
Transformation of public associations: some aspects of state regulation in conditions of formation and development of the Republic of Belarus / А. Dashkievich
Authors: Дашкевіч, А. Л.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 270-277.
Abstract: Разглядаюцца асобныя аспекты трансфармацыі дзяржаўнага рэгулявання дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў. Аўтарам вызначаецца шэраг асаблівасцей гэтага працэсу ва ўмовах станаўлення і развіцця Рэспублікі Беларусь на падставе рэтраспектыўнага вывучэння канстытуцыйнага заканадаўства.
Abstract (in another language): Рассматриваются Отдельные аспекты государственного регулирования деятельности общественных объединений. Автором определен ряд особенностей этого процесса в условиях становления и развития Республики Беларусь На основе ретроспективного изучения конституционного законодательства = Some aspects of state regulation of the activities of public associations are considered. The author defines a number of features of this process in the conditions of formation and development of the Republic of Belarus on the basis of a retrospective study of constitutional legislation.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243709
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
270-277.pdf388,27 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.