Logo BSU

Browsing "2008, №2 (жнівень)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 28  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Aug-2008Отражение китайской концептуальной и языковой картины мира в русском научно-популярном текстеВэй Вэй
Aug-2008Экстра- і інтралінгвістычныя перадумовы ўзнікнення тэорыі інтэртэкстуальнасці і дзеянне яе ў сродках масавай інфармацыіЗелянко, С. В.
Aug-2008Парадигмы образования и современные тенденции в подготовке специалистов военного профиля (на примере военного факультета БГУ)Хобта, В. М.
Aug-2008«Пра час “Узвышша”»: Матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў. Вып. 3; Максім і Гаўрыла Гарэцкія і іх грамадска-культурнае і навукова-творчае асяроддзе: Матэрыялы XV Гарэцкіх чытанняўКапуста, Ж. В.
Aug-2008А. М. Лапкоўская. Сучасная беларуская батанічная тэрміналогіяГубкіна, А. В.
Aug-2008Памежжы Беларусі ў міждысцыплінарнай перспектывеКазанцава, А. А.
Aug-2008Аудитория СМИ как субъект электорального пространстваСкорбенко, О. Н.
Aug-2008«Цифра» в телерадиоэфире: время новых технологийДубовик, С. В.
Aug-2008Метанімія як лінгвістычны інструмент дыскурснага аналізу СМІГорбач, В. А.
Aug-2008Ливийская печать в начале ХХ в.: основные тенденции развитияАбулкхир, Т.
Aug-2008Обучение деловой беседе на иностранном языке специалистов в сфере международных отношенийВасильева, О. В.
Aug-2008Блакітны скарб Беларусі. Рэкі, азёры, вадасховішчы, турысцкі патэнцыял водных аб′ектаўЯшкін, І. Я.
Aug-2008Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 1–6Чайка, Н. У.
Aug-2008Лексема символ в общем употреблении и в гуманитарных терминологиях (о статье А. А. Романовской «Символ в отношении к лингвистике, семиотике, коммуникации»)Мечковская, Н. Б.
Aug-2008Модальные диминутивы как экспликаторы гендерной отнесенности высказыванияПутрова, М. Д.
Aug-2008Фанетычныя варыянты ў батанічнай наменклатуры (на матэрыяле гаворак Брэсцка-Пінскага Палесся)Кісель, Т. А.
Aug-2008Роль и место интернет-СМИ в системе масс-медиаГрадюшко, А. А.
Aug-2008Крылатыя словы і праблема іх вывучэння ў беларускай мовеІванова, С. Ф.
Aug-2008«Радзівіліяда» Яна Радвана (Вільня, 1592) у коле літаратуразнаўчых праблемНекрашэвіч-Кароткая, Ж. В.
Aug-2008Специфика модернизма в русской и белорусской литературеХальпукова, Е. Л.