Logo BSU

2004. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : [58] Collection home page

Зборнік прысвечаны актуальным праблемам фалькларыстыкі і складаецца з даследаванняў, якія сталі вынікам працы над двума навуковымі праектамі – пераможцамі конкурсу грантаў для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУ (2003 год), і матэрыялаў IV Шырмаўскіх чытанняў, праведзеных 18 лістапада 2003 года на філалагічным факультэце БДУ. Увага аўтараў да асобных пытанняў спалучаецца з шырокім поглядам на праблемы, імкненнем разглядаць фальклорныя і літаратурныя творы ў кантэксце культурных з’яў, тыпалагічных і кантактных сувязей. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Р э ц э н з е н т ы: доктар філалагічных навук А. У. Марозаў кандыдат філалагічных навук Л. А. Гедзімін Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. ― Мн.: Бестпрынт, 2004. ― 245 с. ISBN 985-6722-47-0

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2004Сюжэт «царэвіч-жаба (рак)» у беларускіх і нямецкіх казкахПучынская, Таццяна
2004Вясельныя сірочыя песні Асіповіцкага раёна: праблемы вывучэння вобразна-эмацыянальнага зместу, тыпавых напеваў, арэала распаўсюджання і выканальніцкіх асаблівасцейНесцерава, Марыя
2004Да праблемы жанравызначэння пазаабрадавых бытавых песеньМаеўскі, Сяргей
2004Покаянные духовные стихиБаранкевич, Лилия
2004Замовы ў гаспадарчай абраднасці беларусаўВяргеенка, Святлана
2004Любоўная варажба на БерасцейшчынеСалавей, Ганна
2004Традыцыйныя погляды беларусаў і сербаў на град: апатрапеічныя забароны, прадпісанні, рытуалыШваба, Ганна
2004Грамадскае стаўленне да асобы ў сялянскай абшчыне беларусаўКарбалевіч, Наталля
2004Традыцыя аброчных дзён у Гомельскім раёне ў другой палове ХХ стагоддзяАлександронец, Уладзімір
2004Мір і Мірскі замак у фальклорна-этнаграфічных крыніцахСаўкіна, Вольга
2004Этнический танец в контексте теории коммуникацииСокольчик, Антон
2004Лакальныя ўяўленні пра чалавека і часткі яго цела ў святле дадзеных магічнай прозыКазлавец, Марыя
2004Міфасемантыка дзён тыдня ў в. Гошава Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласціЗданоўская, Святлана
2004Традыцыйнае і сучаснае ў дзіцячым светаўспрыманніКучарава, Алеся
2004Бардовская песня как явление культурыКостюкевич, Татьяна
2004Материнский фольклор и раннее детское стихосложение: взаимосвязь поэтикиТуровская, Надежда
2004Постфольклорные паремииГорицкая, Ольга
2004Трансфармацыя фальклорных традыцый у кантэксце постмадэрнісцкай рэальнасціГарністава, Валянціна
2004Сучаснае бытаванне народнай няказкавай прозы: аспекты наратыва і дыскурсаБоганева, Алена
2004Сацыяльна-псіхалагічныя асновы вобраза свекрыві-маці ў беларускіх сямейна-бытавых песняхПалукошка, Вольга
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58