Logo BSU

2004. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : [58] Collection home page

Зборнік прысвечаны актуальным праблемам фалькларыстыкі і складаецца з даследаванняў, якія сталі вынікам працы над двума навуковымі праектамі – пераможцамі конкурсу грантаў для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУ (2003 год), і матэрыялаў IV Шырмаўскіх чытанняў, праведзеных 18 лістапада 2003 года на філалагічным факультэце БДУ. Увага аўтараў да асобных пытанняў спалучаецца з шырокім поглядам на праблемы, імкненнем разглядаць фальклорныя і літаратурныя творы ў кантэксце культурных з’яў, тыпалагічных і кантактных сувязей. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Р э ц э н з е н т ы: доктар філалагічных навук А. У. Марозаў кандыдат філалагічных навук Л. А. Гедзімін Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. ― Мн.: Бестпрынт, 2004. ― 245 с. ISBN 985-6722-47-0

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 58
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2004Гендэрныя стэрэатыпы ў беларускіх песнях пра каханнеКарыцкая, Настасся
2004Сказочная категория красоты в свете данных современной наукиШамякина, Славяна
2004Вобразная сістэма прыказак і прымавак як элемент наіўнай карціны свету (жаночыя і мужчынскія вобразы ў беларускіх і сербскіх парэміях)Саковіч, Аляксандра
2004Гендэрная вызначанасць фальклорнага аўтара ў беларускіх легендахЛук’янава, Таццяна
2004Тры псіхатыпы залётніка ў беларускіх песнях пра каханне і гендэрКавалёва, Рыма
2004Национально-культурная специфика фразеологии (на материале русского и итальянского языков)Самохвал, Вячеслав
2004Найменні са значэннямі ‘галасіць’, ‘галашэнне’ ў старабеларускай мовеБандаровіч, Вераніка
2004Фармальныя і семантычныя асаблівасці зваротка ў сучасных сербскіх анекдотахСупрунчук, Мікіта
2004Принципы номинации белорусских хороводовШирина, Елена
2004Пахавальныя абрады ў легендарнай частцы беларуска-літоўскіх летапісаўМорнева, Наталля
2004Украінскі элемент у рамане Г. Сянкевіча "Агнём і мячом"Кандуховіч, Надзея
2004Фальклорныя рэмінісцэнцыі ў паэмах М. Танка «Люцыян Таполя» і К. І. Галчынскага «Віт Ствош»Скіба, Валянціна; Крушынская, Аліна
2004Фалькларызм загаловачных комплексаў у творчасці М. Багдановіча і А. РазанаваЗарэмба, Таццяна
2004Вобраз дзяўчыны ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы і фальклорыМятліцкая, Ганна
2004Праблемы перакладу фальклорна-міфалагічных алюзій і рэмінісцэнцыйКенька, Міхась
2004Літаратура і народная культура: фальклорны матыў як форма і ідэал у п’есе Янкі Купалы «Тутэйшыя»Кабржыцкая, Таццяна
2004Асаблівасці псіхалагічнага адлюстравання вобраза замужняй жанчыны ў беларускіх сямейна-бытавых песняхСерэхан, Ганна
2004«Иной» мир в волшебной сказке и в Библии: сравнительный анализМалахова, Галина
2004Специфика изображения психологического состояния героев волшебной сказкиАрхипова, Елена
2004Агульнае і нацыянальна адметнае ў метафарыстыцы ўсходнеславянскіх загадак пра раслінны светАлфёрава, Алена
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 58