Logo BSU

Browsing "2021. Пічэтаўскія чытанні – 2021: 100 гадоў БДУ – першаму ўніверсітэту Беларусі" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 111  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021Организация работы с одаренной молодежью БГУКухаренко, А. А.
2021Адлюстраванне колькасці грабяжоў у беларуска-літоўскіх губернях за 1815–1854 гг. у афіцыйных звестках Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай імперыіАнофранка, Н. В.
2021Историография девиантного поведения маргинальных групп населения в Беларуси во второй половине XIX – начале XX векаЯрошук, Г. О.
2021Научно-исследовательская работа студентов кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского государственного университетаПриборович, А. А.
2021Пытанне прававога становішча сялян Вялікага Княства Літоўскага ў працах акадэміка У. І. ПічэтыКожар, А. В.
2021Документы партийных переписей 1920-х гг. как исторический источникАгеенко, Т. Н.
2021Профессор В. А. Федосик как основатель научной школы по изучению средневекового христианстваТорканевский, А. А.
2021Часовае беларускае бюро ЦК РКП(б) (люты–май 1924 г.): арганізацыйна-структурная пабудова і дзейнасцьБараноўскі, А. В.
2021Расійская сучасная гістарыяграфія гісторыі Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1918–1939 гг.)Загідулін, А. М.
2021Становление педагогической науки в Белорусском государственном университете (1920–1930 гг.)Ершова, О. И.
2021Перспектывы архіўных даследаванняў па гісторыі вышэйшай адукацыі Беларусі (1920–1940-я гг.)Запартыка, А. М.; Масейчук, Л. І.
2021Столетняя история БГУ сквозь призму опубликованных документовШумейко, М. Ф.
2021Стасункі губернатараў беларускіх губерняў з міністрам унутраных спраў Расійскай імперыі ў 1864–1914 гг.Ляпешкін, Я. М.
2021Фарміраванне дзяржаўных органаў кіравання на беларускіх землях у першай палове XIX ст.Літвіноўская, Ю. І.
2021Современные подходы к построению концептуальной модели европейского абсолютизмаЛандина, Л. В.
2021«Победный февраль» 1948 года в Чехословакии в историографических интерпретациях и практиках памяти в социалистический и постсоциалистический периодыЛавринович, М. А.
2021Формирование цифровой культуры будущих архивистов и документоведовЛипницкая, О. Л.; Попова, Е. Э.; Бузун, Д. Н.
2021Система межведомственного документооборотаЛатушкин, И. В.
2021Супрацьстаянне Беларускага нацыянальга камітэту і Беларускай Сацыялістычнай Грамады ў пытанні фарміравання беларускага войскаЛізуноў, А. І.
2021Кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта БДУ: вынікі палявых этнаграфічных даследаванняў (2016–2021 гг.)Бачыла, І. Г.