Logo BSU

2021. Пічэтаўскія чытанні – 2021: 100 гадоў БДУ – першаму ўніверсітэту Беларусі : [111] Collection home page

Logo

Змешчаны матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, праведзенай гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пры падтрымцы міжнароднага праекта COMPASS. Даследчыкі з Беларусі, Расіі, Украіны, Германіі, Францыі разглядаюць найбольш актуальныя праблемы, звязаныя з гісторыяй развіцця Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў кантэксце еўрапейскіх універсітэцкіх традыцый, навуковай спадчынай У. І. Пічэты і развіццём славістыкі на сучасным этапе, інавацыямі ў вывучэнні сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі, гістарыяграфіі, дакументальнай, этнакультурнай і археалагічнай спадчыны

Пічэтаўскія чытанні – 2021: 100 гадоў БДУ – першаму ўніверсітэту Беларусі : матэрыялы міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 27–28 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. – Мінск : БДУ, 2021. – 791 с.

Навуковыя рэдактары М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі

Рэдакцыйная калегія:

доктар педагагічных навук прафесар А. Д. Кароль (гал. рэд.); доктар педагагічных навук прафесар Д. Г. Мядзведзеў; доктар фізіка-матэматычных навук прафесар В. Р. Сафонаў; доктар гістарычных навук прафесар А. Г. Каханоўскі; доктар гістарычных навук прафесар Л. С. Белавусаў; доктар гістарычных навук прафесар П. І. Брыгадзін; доктар гістарычных навук прафесар С. М. Ходзін; доктар гістарычных навук прафесар Т. І. Хархордзіна; кандыдат гістарычных навук дацэнт А. В. Бурачонак; кандыдат гістарычных навук дацэнт А. А. Кондраль; кандыдат гістарычных навук дацэнт М. Ф. Шумейка; кандыдат гістарычных навук прафесар А. А. Яноўскі; кандыдат гістарычных навук дацэнт Т. Д. Герновіч

Рэцэнзенты:

доктар гістарычных навук прафесар В. Ф. Голубеў; доктар гістарычных навук прафесар А. Л. Самовіч

ISBN 978-985-881-250-8

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 111
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021Документальный состав материалов народного художника БССР Валентина Викторовича Волкова в государственном архиве Витебской областиСоломкина, Н. С.
2021Сістэма аховы правапарадку беларуска-літоўскіх губерняў другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст.: гістарыяграфія праблемыСакольчык, А. Э.
2021Особенности документирования деятельности органов законодательной власти БССР в 1920-е гг.Смолякова, Е. В.
2021Региональный фактор Добруджи в межсоюзнических отношениях от начала Великой Отечественной войны до сентябрьского переворота в Болгарии (июнь 1941 – сентябрь 1944 г.)Сальков, А. П.
2021Революция книгопечатников и историков: к проблеме возникновения средств массовой информацииСамохвалов, Д. С.
2021Скаутская организация Брестской русской гимназии в межвоенный периодСинчук, В. В.
2021Перлюстрация корреспонденции как метод выявления революционных настроений на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в.Сидорова, С. О.
2021Детская смертность в Беларуси (1861–1914)Сенько, А. И.
2021Рэлігійны сінкрэтызм Рымскай імперыі ў працах айчынных і італьянскіх гісторыкаў (2-ая палова ХХ – пач. ХХІ ст.)Смірноў, С. М.
2021От химико-технологического факультета БГУ к самостоятельному Химико-технологическому институту и факультету Белорусского политехнического института (1929–1933 гг.)Дубовик, А. К.
2021Американо-саудовские отношения в период Бахрейнского кризиса 2011 г.Саджади, Д.
2021Адукацыя сельскага насельніцтва БССР як канал сацыяльнай мабільнасці (1944-1965)Русін, А. Дз.
2021Правовые аспекты осуществления производственного пенсионного страхования в ФРГСаватеева, Д. В.
2021Францысканская сістэма адукацыі ў ХІІІ ст.: праблемы суадносін інтэлектуальнай і рэлігійнай дзейнасціРахоўская, А. А.
2021Годовщины знаменательных событий чешской истории XX в. как структурный феномен публичных практик в Чешской РеспубликеРепин, В. В.
2021Функционирование минского Польского педагогического техникума (1922–1937)Пыж, Д. С.
2021Крыніцазнаўчая каштоўнасць і інфарматыўнасць кніг гарадскога самакіравання (на прыкладзе магістрацкіх кніг Менска за другую палову XVII стагоддзя)Палтаржыцкая, Н. М.
2021Определение коэффициентов весомости для оценки качества систем электронного документооборотаПоддевалина, Я. А.
2021Рабочее движение и проблема народного образования в Англии в 1840–1860-х гг.Орлова, Н. Е.
2021εθνος и его понимание в книгах Пятикнижия Моисеева, приведенных в Библии Скорины и Острожской БиблииПерзашкевич, О. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 111