Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276614
Title: Актуальныя аспекты рэалізацыі музейна-педагагічнай дзейнасці на ўроках беларускай літаратуры
Other Titles: Current aspects of realization museum-pedagogical activity on the rocks of Belarusian literature / S. D. Grinko
Authors: Грынько, С. Д.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Народная адукацыя. Педагогіка
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ХІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нарадж. чл.-кар. НАН Беларусі праф. А. А. Лойкі, Мінск, 28–29 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Бельскі. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 389-392.
Abstract: У артыкуле асвятляюцца асноўныя аспекты рэалізацыі музейна-педагагічнай дзейнасці пры вывучэнні беларускай літаратуры на другой ступені агульнай сярэдняй адукацыі ва ўмовах інфарматызацыі. Падкрэсліваецца роля інфармацыйных тэхналогій пры рэалізацыі супрацоўніцтва навучальнай установы і музея
Abstract (in another language): The article covers the main aspects of the implementation of museum-pedagogical activities in the study of Belarusian literature at the second level of general secondary education in the context of informatization. The role of information technologies in the implementation of cooperation between the educational institution and the museum is emphasized
Description: Тэорыя, мова, дыдактыка. Літаратура і мастацтва
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276614
ISBN: 978-985-881-257-7
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389-392.pdf555,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.