Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276613
Title: Аўтар, апавядальнік і герой у навелах В. Карамазава
Other Titles: Author, narrator and hero in short stories by V. Karamazov / T. A. Aliashkevich
Authors: Аляшкевіч, Т. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ХІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нарадж. чл.-кар. НАН Беларусі праф. А. А. Лойкі, Мінск, 28–29 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Бельскі. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 385-389.
Abstract: У артыкуле прадстаўлены аналіз навел В. Карамазава (“Макі”, “Бабіна лета”, “Ван Гог”). Аналізуецца спецыфіка суадносін голасу аўтара, апавядальніка і героя ў структуры навел, што, у сваю чаргу, спрыяе выяўленню аўтарскай канцэпцыі ўспрыняцця свету – праз прыгажосць прыроды, праз вартасць кожнага колеру і паўколеру ў мастацтве
Abstract (in another language): The article presents an analysis of short stories by V. Karamazov (Poppies, Indian Summer, Van Gogh). The specificity of the relationship between the voice of the author, the narrator and the hero in the structure of the novel is analyzed, which, in turn, helps to reveal the author's concept of the perception of the world – through the beauty of nature, through the value of each tone and half tone in art
Description: Тэорыя, мова, дыдактыка. Літаратура і мастацтва
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276613
ISBN: 978-985-881-257-7
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
385-389.pdf577,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.