Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/252345
Title: Ліквідацыя элементаў раблезіянскага стылю пры рэдагаванні аповесці У. Караткевіча «Цыганскі кароль»
Other Titles: Elimination of rablazian style elements in the editing of U. Karatkevich’s novel «The Gypsy King» / P. P. Zhauniarovich
Authors: Жаўняровіч, П. П.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка - 2020: стан, праблемы і перспектывы : ма­тэрыялы 22-­й Міжнар. навук.­-практ. канф., Мінск, 12–13 лістап. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 471-475.
Abstract: Творчае выкарыстанне У. Караткевічам традыцыі Ф. Рабле ў аповесці «Цыганскі кароль» выклікала неапраўданыя цэнзурныя і рэдактарскія праўкі ў першапачатковым тэксце. Менавіта элементы смехавой культуры народа, выказаныя пісьменнікам праз вербальны масіў, праўдзіва адлюстроўвалі замацаваныя традыцыяй шматвяковыя забавы і паўсядзённыя клопаты беларусаў. Ліквідацыя асобных слоў, частак сказаў і асобных сказаў збядніла ў першай (1961 г.) і ў другой (1978 г.) прыжыццёвых публікацыях аўтарскі тэкст, які толькі ў 2013 г. надрукаваны без змяненняў савецкага часу
Abstract (in another language): U. Karatkevich’s creative use of F. Rabelais tradition in the novel «The Gypsy King» caused unjustified censorship and editorial changes in the original text. It was the elements of the comic culture of the people, expressed by the writer through a verbal array, that truly reflected the centuries­old amusements and everyday concerns of Belarusians enshrined in the tradition. The elimination of individual words, parts of sentences and individual sentences impoverished in the first (1961) and second (1978) lifetime publications. The author’s text of «The Gypsy King» was published only in 2013 without the changes made during the Soviet times
Description: Раздзел VI. Медыялінгвістыка і рэдагаванне
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/252345
ISBN: 978-985-566-920-4
Appears in Collections:2020. Журналістыка - 2020: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471-475.pdf283,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.