Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/240395
Title: Разуменне беларускага пісьмовага паведамлення студэнтамі з Туркменістана
Other Titles: Comprehension of the Belarusian text by students from Turkmenistan / D. M. Tushinsky
Authors: Тушынскі, Д. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 490-495.
Abstract: У артыкуле прадстаўлена першае айчыннае даследаванне спецыфікі ўспрымання беларускага пісьмовага тэксту студэнтамі з Туркменістану. Праведзены эксперымент вызначыў ступень разумення беларускага паведамлення, а таксама кагнітыўныя стратэгіі разумення. Даследаванне даказвае, што валоданне рускай мовай на ўзроўні, блізкім да роднай, дае магчымасць замежным студэнтам разумець хіба трэцюю часткупаведамленняў на беларускай мове. Асноўныя стратэгіі разумення – апора на рускую мову і на кантэкст паведамленняў. Робіцца выснова аб неабходнасці адмысловага навучання замежных студэнтаў беларускай мове.
Abstract (in another language): The article presents the first Belarusian research of comprehension of the Belarusian text by foreign students (from Turkmenistan). The experiment reveals the quality of comprehension and the comprehension strategies. The research proves that the near-native knowledge of Russian by foreign students permits them to understand no more than one third of Belarusian words and phrases. The main comprehension strategies are 1) employing the knowledge of Russian and 2) falling back on the context. The research proves necessity of teaching the Belarusian language for foreign students.
Description: Секция 6. Современные психолого-педагогические и когнитивные аспекты в обучении иностранным языкам
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/240395
ISBN: 978-985-566-825-2
Appears in Collections:2019. Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
490-495.pdf383,15 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.