Logo BSU

Browsing "2019. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 15" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 27  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019КАЛЯНДАРНА-ПЕСЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛІДЧЫНЫКуратнік, Таццяна
2019ПАКАЛЕННЕ 1924 І ГІСТОРЫЯ ЧЭШСКАГА ПРАТЭКТАРАТУ ПРАЗ ПРЫЗМУ МІФА ПРА АРФЕЯ Ў РАМАНЕ ЧЭШСКАГА ПІСЬМЕННІКА ЯНА АТЧАНАШАКА «КУЛЬГАВЫ АРФЕЙ»Вострыкава, Алена
2019ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВОВ В РОМАНЕ М. И С. ДЯЧЕНКО «РИТУАЛ»Зезюлевич, Анастасия
2019ТЫПАЛОГІЯ МУЖЧЫНСКІХ І ЖАНОЧЫХ ВОБРАЗАЎ У БЕЛАРУСКІХ ЧАРАДЗЕЙНА-ФАНТАСТЫЧНЫХ КАЗКАХШамякіна, Славяна
2019ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ ОБРАЗА БАБЫ ЯГИ В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХАльшевская, Анна
2019ФАЛЬКЛОРНЫЯ МАТЫВЫ Ў ТВОРЧАЙ СПАДЧЫНЕ ЛУКАША КАЛЮГІЗуева, Надзея
2019ОБРАЗ МИРОВОЙ ГОРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ К. БАЛЬМОНТАГришкевич, Юлия
2019КОНЦЕПТ ЛЮБОВЬ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕФоменкова, Марина; Протасеня, Нина
2019ВОБРАЗНА-ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ СРОДКІ Ў РАДЗІННА- ХРЭСЬБІННЫХ ПЕСНЯХ ПРА БАБКУ-ПАВІТУХУГулевіч, Яніна
2019ЭЛЕМЕНТЫ СЕНТИМЕНТАЛИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ В ПОВЕСТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»Оленина, Дарья
2019СЕМАНТИКА ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ФРАНЦУЗОВ И РОМАН В. ГЮГО «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»Квачек, Анна
2019МЯСЦОВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ АКЦЯБРСКАГА РАЁНАНовак, Валянціна
2019ВОБРАЗЫ ДРОБНАЙ ПЛАСТЫКІ БЕЛАРУСАЎ І ФАЛЬКЛОРАндрыеўская, Святлана
2019К ВОПРОСУ О СОХРАННОСТИ ОБРЯДОВ КАЛЕНДАРНО- ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ЦИКЛА В БАРАНОВИЧСКОМ РАЙОНЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЗАПИСЕЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ БГАМ 2015 ГОДА)Тирянник, Наталья
2019СТОЛБ ОБНИМАТЬ, ПЕРЕД СОПУХОЙ ЛЕЖАТЬ: РИТУАЛ НЕВЕСТЫ В БАНЕ У БЕЛОРУСОВШилинговский, Кирилл
2019ВЯСЕЛЬНАЯ АБРАДНАСЦЬ МАЁЙ МАЛОЙ РАДЗІМЫ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ФАЛЬКЛОРУ ЖЛОБІНСКАГА РАЁНА)Глузд, Васіліна
2019АНТАНІНА МІКАЛАЕЎНА АЛЯКСЕЕВА: НОСЬБІТ ЭТНАПЕСЕННАЙ ТРАДЫЦЫІ ВА ЎМОВАХ ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ ІЗАЛЯЦЫІФёдарава, Вольга
2019НАРОДНЫ СКРЫПАЧ З ЧАВУШЧЫНЫ ПЁТР ДЗЯНІСАВІЧ ЖАКАНАЎЖаканава, Ксенія
2019ГУМАНІТАРНАЯ СФЕРА БЕЛАРУСІ: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫШамякіна, Таццяна
2019ФАЛЬКЛОР БЕЛАРУСІ Ў САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ УМОВАХ ІНФАРМАЦЫЙНАГА ГРАМАДСТВАМарозаў, Аляксандр; Марозава, Таццяна