Logo BSU

2019. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 15 : [27] Collection home page

У пятнаццаты выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства і вучэбна-навуковай лабараторыяй беларускага фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, міфалогіі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Р э д а к ц ы й н а я к а л е г і я : В. П. Рагойша (старш.), Р. М. Кавалёва (адк. рэд.), Г. А. Барташэвіч, А. У. Марозаў, А. М. Андрэеў, А. І. Бельскі, Т. І. Шамякіна, В. С. Новак, Т. А. Навагродскі, Л. Ф. Баранкевіч Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 15 / рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2019. – 294 с. : іл. ISBN 978-985-586-251-3.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019КОНЦЕПТ ЛЮБОВЬ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕФоменкова, Марина; Протасеня, Нина
2019СЕМАНТИКА ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ФРАНЦУЗОВ И РОМАН В. ГЮГО «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»Квачек, Анна
2019ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВОВ В РОМАНЕ М. И С. ДЯЧЕНКО «РИТУАЛ»Зезюлевич, Анастасия
2019ЭЛЕМЕНТЫ СЕНТИМЕНТАЛИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ В ПОВЕСТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»Оленина, Дарья
2019ОБРАЗ МИРОВОЙ ГОРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ К. БАЛЬМОНТАГришкевич, Юлия
2019ФАЛЬКЛОРНЫЯ МАТЫВЫ Ў ТВОРЧАЙ СПАДЧЫНЕ ЛУКАША КАЛЮГІЗуева, Надзея
2019ПАКАЛЕННЕ 1924 І ГІСТОРЫЯ ЧЭШСКАГА ПРАТЭКТАРАТУ ПРАЗ ПРЫЗМУ МІФА ПРА АРФЕЯ Ў РАМАНЕ ЧЭШСКАГА ПІСЬМЕННІКА ЯНА АТЧАНАШАКА «КУЛЬГАВЫ АРФЕЙ»Вострыкава, Алена
2019ВОБРАЗНА-ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ СРОДКІ Ў РАДЗІННА- ХРЭСЬБІННЫХ ПЕСНЯХ ПРА БАБКУ-ПАВІТУХУГулевіч, Яніна
2019КАЛЯНДАРНА-ПЕСЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛІДЧЫНЫКуратнік, Таццяна
2019ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ ОБРАЗА БАБЫ ЯГИ В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХАльшевская, Анна
2019ТЫПАЛОГІЯ МУЖЧЫНСКІХ І ЖАНОЧЫХ ВОБРАЗАЎ У БЕЛАРУСКІХ ЧАРАДЗЕЙНА-ФАНТАСТЫЧНЫХ КАЗКАХШамякіна, Славяна
2019НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ КИТАЯФу Сюеин; Прохоров, Сергей
2019ВЯСЕЛЬНАЯ АБРАДНАСЦЬ МАЁЙ МАЛОЙ РАДЗІМЫ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ФАЛЬКЛОРУ ЖЛОБІНСКАГА РАЁНА)Глузд, Васіліна
2019К ВОПРОСУ О СОХРАННОСТИ ОБРЯДОВ КАЛЕНДАРНО- ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ЦИКЛА В БАРАНОВИЧСКОМ РАЙОНЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЗАПИСЕЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ БГАМ 2015 ГОДА)Тирянник, Наталья
2019СТОЛБ ОБНИМАТЬ, ПЕРЕД СОПУХОЙ ЛЕЖАТЬ: РИТУАЛ НЕВЕСТЫ В БАНЕ У БЕЛОРУСОВШилинговский, Кирилл
2019МЯСЦОВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ АКЦЯБРСКАГА РАЁНАНовак, Валянціна
2019АНТАНІНА МІКАЛАЕЎНА АЛЯКСЕЕВА: НОСЬБІТ ЭТНАПЕСЕННАЙ ТРАДЫЦЫІ ВА ЎМОВАХ ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ ІЗАЛЯЦЫІФёдарава, Вольга
2019НАРОДНЫ СКРЫПАЧ З ЧАВУШЧЫНЫ ПЁТР ДЗЯНІСАВІЧ ЖАКАНАЎЖаканава, Ксенія
2019ВОБРАЗЫ ДРОБНАЙ ПЛАСТЫКІ БЕЛАРУСАЎ І ФАЛЬКЛОРАндрыеўская, Святлана
2019СТВАРЭННЕ НОВАГА ПРАЗ ПОЗІРК У МІНУЛАЕ: ДА ПЫТАННЯ ЎВАСАБЛЕННЯ ФАЛЬКЛОРА Ў ТВОРЧАСЦІ МАЛАДЫХ БЕЛАРУСКІХ КАМПАЗІТАРАЎАўсюк, Ірына
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27