Logo BSU

2018. Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : [43] Collection home page

Logo

Змешчаны артыкулы па матэрыялах міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча», праведзенай Міжнароднай асацыяцыяй беларусістаў у Мінску 21–23 чэрвеня 2018 г. Разглядаюцца актуальныя праблемы польска-беларускага ўзаемадзеяння ў галіне моўных, літаратурных, гістарычных і культурных сувязей, новыя аспекты творчасці А. Міцкевіча. Уключаны матэрыялы круглага стала, які адбыўся падчас канферэнцыі і быў прысвечаны вядомым польскім даследчыкам-беларусістам А. Абрэмбскай-Яблоньскай і Ю. Абрэмбскаму.

Выданне разлічана на беларускіх і польскіх навукоўцаў-гуманітарыяў, беларусістаў і славістаў іншых замежных краін, усіх зацікаўленых праблемамі культурнага пагранічча і культурнага дыялогу паміж беларускім і польскім народамі ў гісторыі і сучаснасці.

Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : зб. арт. па матэрыялах міжнар. навук. канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: І. Э. Багдановіч (гал. рэд.) [і інш.] ; пад рэд. І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай. — Мінск : БДУ, 2018. — 439 с.: [8] с. іл. — (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 38).

Рэдакцыйная калегія:

І. Э. Багдановіч (гал. рэд.), С. М. Запрудскі, І. Л. Капылоў, А. І. Мальдзіс, М. Р. Прыгодзіч, В. П. Рагойша, М. І. Свістунова (адказ. рэд.), А. А. Суша, Г. А. Цыхун

Рэцэнзенты:

доктар філалагічных навук, прафесар М. Р. Прыгодзіч; доктар філалагічных навук, прафесар Л. Д. Сінькова

Пад рэдакцыяй кандыдата філалагічных навук І. Э. Багдановіч; кандыдата філалагічных навук М. І. Свістуновай:

ISBN 978-985-566-676-0

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018«Dziady» Adama Mickiewicza w nowych realizacjach teatrów polskich i białoruskichSiwek, Beata
2018Адам Міцкевіч як адрасат паэзіі Яна ЧачотаКохан, Таццяна
2018Obraz przyrody w poematach Adama Mickiewicza «Pan Tadeusz» i Janki Łuczyny «Akwarelki myśliwskie» — aspekt porównawczyKruglova, Olga
2018Białoruskie dopływy polsko-inflanckiego «Rubonu»Rączka-Jeziorska, Teresa
2018Семантычная дэрывацыя ў слоўніку і тэксце (на матэрыяле намінацый тэкстылю ў польскай мове)Фамянкова, Марына
2018Мова Адама Міцкевіча ў беларускай лінгвістыцыСвістунова, Марына
2018Awans społeczno-majątkowy polsko-inflanckich Hylzenów w XVIII wieku. Źródła sukcesu i przyczyny upadkuJeziorski, Paweł A.
2018Мастацкае афармленне вокладак твораў Адама Міцкевіча ў Беларусі і ПольшчыКуліковіч, Уладзімір; Тарасевіч, Ксенія
2018«Пан Тадэвуш» Адама Міцкевіча на беларускай сцэне: парадоксы рэцэпцыіКавалёў, Сяргей
2018Аўген Бартуль на фоне польска-беларускіх адносінаў ХХ ст.Глагоўская, Лена
2018Białoruś w kadrach reżyserki Volhi Shved i fotografa Alishera Sharipova — refleksje etnologaWaszczyńska, Katarzyna
2018Адлюстраванне эпохі праўлення Жыгімонта ІІІ Вазы ў рамане Л. Дайнекі «Пра Лісоўчыка, злога хлопчыка»Лаўрык, Таццяна
2018«Narodny albom»: беларуская і польская рэцэпцыяРусецкая, Наталля
2018«Торба смеху…» К. Жэры — помнік шматмоўнай літаратуры Беларусі другой паловы XVIII ст.Корань, Вадзім
2018Паэма «Тарас на Парнасе»: праблемы гісторыка-літаратурнага каментарыяЗапрудскі, Ігар
2018Матыў вандроўкі і рамантычны вобраз героя-вандроўніка ў творчасці Адама Міцкевіча і яго паслядоўнікаўБагдановіч, Ірына
2018Маленькі чалавек на вялікай вайне: «Нарачанскія хронікі» Мечыслава ЛісевічаБразгуноў, Алесь
2018Некалькі заўваг пра «Шабаны» Альгерда БахарэвічаДрозд, Катажына
2018Унікальны помнік эпісталярнай спадчыны: супрасльскае выданне «Obronca wiary s. katolickiey Hipacyusz Pociey» 1768 г.Кароткі, Уладзімір
2018Жанравы сінкрэтызм у рамане Э. Т. Масальскага «Пан Падстоліц»Бурдзялёва, Ірына
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43