Logo BSU

2018. Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : [43] Collection home page

Logo

Змешчаны артыкулы па матэрыялах міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча», праведзенай Міжнароднай асацыяцыяй беларусістаў у Мінску 21–23 чэрвеня 2018 г. Разглядаюцца актуальныя праблемы польска-беларускага ўзаемадзеяння ў галіне моўных, літаратурных, гістарычных і культурных сувязей, новыя аспекты творчасці А. Міцкевіча. Уключаны матэрыялы круглага стала, які адбыўся падчас канферэнцыі і быў прысвечаны вядомым польскім даследчыкам-беларусістам А. Абрэмбскай-Яблоньскай і Ю. Абрэмбскаму.

Выданне разлічана на беларускіх і польскіх навукоўцаў-гуманітарыяў, беларусістаў і славістаў іншых замежных краін, усіх зацікаўленых праблемамі культурнага пагранічча і культурнага дыялогу паміж беларускім і польскім народамі ў гісторыі і сучаснасці.

Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : зб. арт. па матэрыялах міжнар. навук. канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: І. Э. Багдановіч (гал. рэд.) [і інш.] ; пад рэд. І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай. — Мінск : БДУ, 2018. — 439 с.: [8] с. іл. — (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 38).

Рэдакцыйная калегія:

І. Э. Багдановіч (гал. рэд.), С. М. Запрудскі, І. Л. Капылоў, А. І. Мальдзіс, М. Р. Прыгодзіч, В. П. Рагойша, М. І. Свістунова (адказ. рэд.), А. А. Суша, Г. А. Цыхун

Рэцэнзенты:

доктар філалагічных навук, прафесар М. Р. Прыгодзіч; доктар філалагічных навук, прафесар Л. Д. Сінькова

Пад рэдакцыяй кандыдата філалагічных навук І. Э. Багдановіч; кандыдата філалагічных навук М. І. Свістуновай:

ISBN 978-985-566-676-0

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 43
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018Флексійна-словаўтваральная мадэль на -ista/-ysta, -isty/-ysty ў польскай і беларускай мовах: асаблівасці рэалізацыіСнігірова, Наталля
2018Часопіс «Беларуская мова як замежная» як прыклад польска-беларускага супрацоўніцтва ў галіне глотадыдактыкіКалета, Радаслаў
2018Polskie spojrzenie na odmiany i style języka białoruskiegoSiwirska, Anna Berenika
2018Мовазнаўчая спадчына польскага дыялектолага Ю. Тарнацкага і сучасныя беларускія рэгіянальныя лінгвагеаграфічныя даследаванніЧарнякевіч, Юрый
2018Да праблемы распрацоўкі беларускай тэрміналогіі ў беларуска-польскай тэрмінаграфіі ХХ ст.Любецкая, Кацярына
2018«Czy Allah… Tę latarnię zawiеsił śród niebios obwodu?»: татарскія зорачкі на нябёсах творчасці Адама МіцкевічаАлександровіч, Разалія
2018Яўхім Карскі як даследчык польскага ўплыву на беларускую мову (на матэрыяле першага тома «Беларусаў»)Запрудскі, Сяргей
2018Сутыкненне двух тапанімічных тыпаўАліферчык, Таццяна
2018Беларуская і польская анамастычная лексікаграфія: дасягненні і перспектывыГапоненка, Ірына
2018Разуменне тэксту ў беларускім філалагічным дыскурсеКазлоўская-Дода, Ядвіга
2018Польская мова як пасрэднік у працэсе запазычвання лексем з чэшскай у беларускую мовуАлексяевіч, Ганна
2018Antropolog a polityka. Jeszcze raz o Józefie Obrębskim, badaczu Polesia w II RzeczypospolitejEngelking, Anna
2018Józef Obrębski wobec społecznego i politycznego radykalizmu poleskiej wsi lat 30. Diagnozy i receptyCichoracki, Piotr
2018Яўрэі і сацыяльныя трансфармацыі на Палессі ў працах Юзэфа АбрэмбскагаГрунтоў, Сяргей
2018«Падручны польска-беларускі слоўнік» пад рэд. А. Абрэмбскай-Яблоньскай і М. Бірылы (Варшава, 1962) — плён супрацоўніцтва лінгвістаў Польшчы і БеларусіКулеш, Ганна
2018Etnografia ideologii narodowych i analiza procesów unaradawiania. Studia poleskie Józefa Obrębskiego z perspektywy czasuLubaś, Marcin
2018«W Soplicowie dziś pusto»: Адам Міцкевіч у творчым успрыманні Тэадора БуйніцкагаХмяльніцкі, Мікалай
2018Па слядах славістычных росшукаў Антаніны і Юзафа АбрэмбскіхЦыхун, Генадзь
2018Прафесар Антаніна Абрэмбска-Яблоньска вачамі маладых пакаленняў даследчыкаў кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэтаКалета, Радаслаў
2018Прафесар Антаніна Абрэмбска-Яблоньска ў святле карэспандэнцыі з БеларусіСмулкова, Эльжбета
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 43