Logo BSU

Browsing "2018. Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 29  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018Слова пра знаўцу словаШамякіна, Таццяна
2018Настаўнік і настаўніцтва як істотныя элементы беларускай духоўнай прасторыНекрашэвіч-Кароткая, Жанна
2018Кампаратывіст па духу і крывіХмяльніцкі, Мікола
2018Вучыцца ў такога настаўніка – адказна, ганарова, шчаснаНавіцкая, Валянціна
2018Франциск Скорина и белорусское стихосложениеРагойша, Вячеслав
2018Вобразы-локусы ў мастацкай літаратуры: спецыфіка, функцыі (на матэрыяле аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха»)Шамякіна, Славяна
2018Магілёўшчына ў мастацкім выяўленні Аляксея ПысінаНуждзіна, Тамара
2018Цвіце мэйхуаКенька, Міхась
2018Трансфармацыі прасторава-часавага кантынуума як літаратуразнаўчы прыёмШамякіна, Марыя
2018«Кропивині байки»: сацыякультурны кантэкстДзюкава, Эла
2018Рэдактарскі аналіз вершаванага тэксту на граматычным узроўніДуброўскі, Аляксандр
2018Камунікатыўная стратэгія няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозыЛук’янава, Таццяна
2018Мандрівний пам’ятник і стійка наука любовіЛевицький, В'ячеслав
2018Асноўныя даты жыцця і творчасці В. П. Рагойшы-
2018Ролевые константы и обрядовые стереотипы в фольклорном сознании белорусов (на материале свадебных песен)Приемко, Ольга
2018Мемараты пра Вялікую Айчынную вайну ў архівах ВНЛБФ БДУПалукошка, Вольга
2018Дыялектыка мастацкага аўтабіяграфізму і гістарызму (на матэрыяле пенталогіі Івана Шамякіна «Трывожнае шчасце»)Шамякіна, Таццяна
2018У пошуках «цэласнага вобліку» Вацлава Ластоўскага: некалькі ўкраінскіх аспектаў вымярэння творчай асобыКабржыцкая, Таццяна
2018Историография этнологического и фольклористического изучения белорусской культуры (конец ХІХ – первая половина ХХ в.)Морозова, Татьяна
2018Шлях да БДУ пачаўся з хаты на пляцы ВоліРагойша, Вячаслаў