Logo BSU

2018. Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі : [29] Collection home page

Выданне прысвечана 75-годдзю з дня нараджэння і 50-годдзю выкладчыцкай працы ў Беларускім дзяржаўным універсітэце доктара філалагічных навук, прафесара, перакладчыка, грамадскага дзеяча Беларусі Вячаслава Пятровіча Рагойшы. Прадстаўлены артыкулы юбіляра, беларускіх і замежных навукоўцаў па актуальных пытаннях літаратуразнаўства і фалькларыстыкі. Кніга змяшчае публікацыі, у цэнтры якіх асоба В. П. Рагойшы – настаўніка, вучонага, пісьменніка.

Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі : зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай ; склад. В. В. Прыемка. – Мінск : БДУ, 2018. – 255 с. : іл.

Складальнік:

В. В. Прыемка

Рэцэнзенты:

кафедра рускай і замежнай літаратуры БДПУ імя Максіма Танка (загадчык кафедры – доктар філалагічных навук прафесар Т. Я. Камароўская); кандыдат культуралогіі дацэнт В. В. Калацэй

ISBN 978-985-566-506-0.

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018«На карце грамадскай мая дыспазіцыя – там, дзе Радзіма, дзе мова, народ»Мішчанчук, Мікола
2018Так поўніліся рэкіМушынскі, Міхаіл
2018Слова пра знаўцу словаШамякіна, Таццяна
2018Настаўнік і настаўніцтва як істотныя элементы беларускай духоўнай прасторыНекрашэвіч-Кароткая, Жанна
2018Кампаратывіст па духу і крывіХмяльніцкі, Мікола
2018Вучыцца ў такога настаўніка – адказна, ганарова, шчаснаНавіцкая, Валянціна
2018Мандрівний пам’ятник і стійка наука любовіЛевицький, В'ячеслав
2018Асноўныя даты жыцця і творчасці В. П. Рагойшы-
2018Камунікатыўная стратэгія няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозыЛук’янава, Таццяна
2018Ролевые константы и обрядовые стереотипы в фольклорном сознании белорусов (на материале свадебных песен)Приемко, Ольга
2018Мемараты пра Вялікую Айчынную вайну ў архівах ВНЛБФ БДУПалукошка, Вольга
2018Дыялектыка мастацкага аўтабіяграфізму і гістарызму (на матэрыяле пенталогіі Івана Шамякіна «Трывожнае шчасце»)Шамякіна, Таццяна
2018Историография этнологического и фольклористического изучения белорусской культуры (конец ХІХ – первая половина ХХ в.)Морозова, Татьяна
2018Интегративные процессы в системе словесного искусстваКовалева, Римма
2018Концепция интегративной фольклористикиКовалева, Римма
2018Восеньскія песні як спецыфічная беларуская з’ява ў славянскім фальклорыКазакова, Ірына
2018Франциск Скорина и белорусское стихосложениеРагойша, Вячеслав
2018Вобразы-локусы ў мастацкай літаратуры: спецыфіка, функцыі (на матэрыяле аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха»)Шамякіна, Славяна
2018Трансфармацыі прасторава-часавага кантынуума як літаратуразнаўчы прыёмШамякіна, Марыя
2018Шлях да БДУ пачаўся з хаты на пляцы ВоліРагойша, Вячаслаў
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29