Logo BSU

Browsing "2016. Беларускае слова: тэорыя і практыка" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 39  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Семантычная класіфікацыя індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаўЗразікава, В. А.
2016Адлюстраванне працэсу размнажэння жывёл у семантыцы беларускіх і славацкіх дзеясловаўРааго, П. А.
2016Вывучэнне беларускай літаратурнай мовы 1920–1930-х гг. у Беларусі ў савецкі часЗапрудскі, С. М.
2016Беларускія эквіваленты да субстантываў з суфіксам -тель у анлайн-слоўніку «Многоязычный словарь юридических терминов»Кулеш, Г. І.
2016Прыназоўнікава-іменныя канструкцыі вытворча-гаспадарчых онімаўПрыгодзіч, А. А.
2016Структурна-семантычная класіфікацыя камп’ютарнай лексікіМуравіцкая, А. М.
2016Родавая прыналежнасць назоўнікаў у рускай і беларускай мовах (памылкі пры перакладзе правазнаўчых тэкстаў)Смольская, Т. М.
2016Аб этымалогіі некаторых германізмаў у беларускіх загадках (на матэрыяле «Зборніка беларускіх прыказак» І.І.Насовіча)Пахірка, В. У.
2016Асноўныя спецыфічныя рысы практыкума па арфаграфіі як віда выдання і адступленні ад іхКуліковіч, У. І.
2016Ён шчыра выканаў свой абавязакКароткі, У. Г.
2016Дыялектная лексіка ў «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» як аб’ект лінгвістычнай дыскусііСпорыш, Г. С.
2016Аснова- і словаскладанне як спосаб утварэння сельскагаспадарчых тэрмінаадзінакМакарэвіч, М. М.
2016Гендарныя асаблівасці выкарыстання моўных варыянтаў (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску)Яненка, Н. В.
2016Генераванне маўлення і тэксту: лінгвістычны аспектЧахоўскі, Г. К.
2016Англіцызмы ў мове газеты «Звязда»Савасцюк, М. Л.
2016Эвалюцыя сістэмы іменнага скланення: да праблемы пераемнасці паміж старой і новай беларускай мовайЦіванова, Г. К.
2016Варыянтнасць тэрмінаў мытнай справыЧаеўская, М. К.
2016Метадалогія фонастылістычных даследаванняўЧахоўская, Т. Л.
2016Коррелятивная связь семантики имен по данным их сочетаемости с глаголами в романе В. Короткевича «Каласы пад сярпом тваім»Слесарева, Т. П.
2016Спецыяльная лексіка ІТ-сферыСвістунова, Марына