Logo BSU

2016. Беларускае слова: тэорыя і практыка : [39] Collection home page

У зборніку падаюцца артыкулы па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці аднаго з найбольш знакавых беларускіх лінгвістаў на мяжы ІІ–ІІІ тысячагоддзяў – лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі прафесара Браніслава Аляксандравіча Плотнікава. Уключаныя ў зборнік працы асвятляюць розныя аспекты сучаснага стану беларускай мовы і яе гісторыі. Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, студэнтам.
Р э д а к ц ы й н а я к а л е г і я : кандыдат філалагічных навук М. І. Свістунова (адк. рэд.); кандыдат філалагічных навук З. І. Бадзевіч; доктар філалагічных навук І. А. Гапоненка; кандыдат філалагічных навук С. М. Запрудскі; доктар філалагічных навук М. Р. Прыгодзіч; доктар філалагічных навук А. М. Рудэнка Беларускае слова: тэорыя і практыка : зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю прафесара Б. А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : РІВШ, 2016. – 184 с. ISBN 978-985-500-947-5

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Жыццялюб і аптымістЧахоўскі, Г. К.
2016Ён шчыра выканаў свой абавязакКароткі, У. Г.
2016У працяг традыцый навукоўцаРудэнка, А. М.
2016Ацэньваюць людзей па працы...Роўда, І. С.
2016Ён мову спазнаваў усё сваё жыццё…Прыгодзіч, М. Р.
2016Дыялектная лексіка ў «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» як аб’ект лінгвістычнай дыскусііСпорыш, Г. С.
2016Аб этымалогіі некаторых германізмаў у беларускіх загадках (на матэрыяле «Зборніка беларускіх прыказак» І.І.Насовіча)Пахірка, В. У.
2016Некаторыя граматычныя характарыстыкі навуковага стылю 1920-х гг.Наўроцкая, І. В.
2016Лексемы з агульным значэннем ‘ежа’ ў старабеларускім пісьменствеМінюк, І. А.
2016Спосабы ўтварэння і асаблівасці перакладу індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаўМантур, А. Я.
2016Катэгорыя дыялагічнасці ў казанні Марціна Відзевіча на пахаванні Мікалая Крыштафа РадзівілаКачалка, В. Ч.
2016Экзатычная лексіка ў мове твораў пра замежныя падарожжыДавыдава, Л. В.
2016Дэархаізацыя старабеларускіх слоў як сродак намінацыі ў БНТ-11Гуль, М. У.
2016Моўна-выяўленчыя сродкі ў беларускай дзіцячай паэзііАхрыменка, Ю. Ю.
2016Гендарныя асаблівасці выкарыстання моўных варыянтаў (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску)Яненка, Н. В.
2016Лексiкаграфічная спадчына У.В.АнічэнкіШчэрбін, В. К.
2016Генераванне маўлення і тэксту: лінгвістычны аспектЧахоўскі, Г. К.
2016Метадалогія фонастылістычных даследаванняўЧахоўская, Т. Л.
2016Варыянтнасць тэрмінаў мытнай справыЧаеўская, М. К.
2016Эвалюцыя сістэмы іменнага скланення: да праблемы пераемнасці паміж старой і новай беларускай мовайЦіванова, Г. К.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39