Logo BSU

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1108 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Лімнонімы Беларусі: структура, словаўтварэнне, паходжанне (на матэрыяле Глыбоччыны)Стэльмах, Наталля Алегаўна
5-Oct-2015Тэматычныя тэставыя мноствы для фанемна-алафоннага працэсара сінтэзатара беларускага маўлення: лінгвадыдактычны аспект: анатацыя да магістарскай дысертацыі / ГЮНТАР Алена Віктараўна; Філалагічны факультэт, Кафедра сучаснай беларускай мовы; Навуковы кіраўнік Г.К. ЧахоўскіГюнтар, Алена Віктараўна
2015Прэзентацыя асобы ў камп’ютарна-апасродкаванай камунікацыіБарковіч, А. А.
2015Займеннікавыя сродкі выражэння функцыянальна-семантычнага поля азначальнасці/неазначальнасці ў беларускай мове (на матэрыяле вершаў Р. Барадуліна)Ларыёнава, А. А.
2018Метафара як сродак мастацкай выразнасці ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля»: дыпломная работа / Юлія Эдуардаўна Тарасавец; Філалагічны факультэт; Кафедра сучаснай беларускай мовы; навук. кір. канд. філал. навук, дацэнт З.І. БадзевічТарасавец, Юлія Эдуардаўна
2018Канцэпт ‘шчасце’ ў моўнай карціне свету беларусаў: Дыпломная работа / Марыя Сяргееўна Рубцова; Філалагічны факультэт; Кафедра сучаснай беларускай мовы; навук. кір. канд. філал. навук, дацэнт А.Л. СадоўскаяРубцова, Марыя Сяргееўна
2018Арнітонімы ў фразеалагічных адзінках беларускай і іспанскай моў: этналінгвістычны аспект: Дыпломная работа / Вікторыя Віктараўна Рэпетта Міхеенкава; Філалагічны факультэт; Кафедра сучаснай беларускай мовы; навук. кір. канд. пед. навук, дацэнт С.М. ЯкубаРэпетта Міхеенкава, Вікторыя Віктараўна
2016Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И АВТОРЫ» для специальности 1-21 05 05 Классическая филология. Рег. № 567 от 22.12.2016.Гарник, Антонина Васильевна; Шевченко, Галина Ивановна; Кириченко, Арина Владимировна; Прокопчук, Ольга Генриховна; Тананушко, Кир Алексеевич; Минкевич, Дмитрий Геннадьевич
2017Функционирование заимствований в средствах массовой информации РБ: аннотация к магистерской диссертации / Ван Юань; Филологический факультет; Кафедра прикладной лингвистики; научн. рук. канд. фил. наук, доцент А.И. ГоловняВан Юань
2015Сучасная беларуская мова: Электронны вучэбны дапаможнікБадзевіч, Зінаіда Іванаўна; Садоўская, Анжаліка Леанідаўна; Чахоўскі, Георгій Канстанцінавіч