Logo BSU

Browsing "Філалагічны факультэт" by Subject

10.02.05 – романские языки (французский) 10.02.19 – теория языка ЭБ БГУ::Беларускі фальклор ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Баладныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Дзіцячы фальклор ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Дзіцячы фальклор::гульні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Дзіцячы фальклор::забаўлянкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Дзіцячы фальклор::калыханкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Дзіцячы фальклор::лічылкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Дзіцячы фальклор::слоўныя прыгаворы ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Духоўныя вершы і псальмы ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Каляндарна-абрадавыя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Каляндарна-абрадавыя песні::валачобныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Каляндарна-абрадавыя песні::веснавыя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Каляндарна-абрадавыя песні::вяснянкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Каляндарна-абрадавыя песні::жніўныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Каляндарна-абрадавыя песні::калядныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Каляндарна-абрадавыя песні::купальскія песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Каляндарна-абрадавыя песні::шчадроўскія песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Карагодныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Малыя жанры фальклору::выслоўі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Малыя жанры фальклору::загадкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Малыя жанры фальклору::прыказкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Малыя жанры фальклору::прымаўкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Пазаабрадавая паэзія::бяседныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Пазаабрадавая паэзія::гарадскі раманс ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Пазаабрадавая паэзія::жартоўныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Пазаабрадавая паэзія::жорсткі раманс ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Пазаабрадавая паэзія::любоўныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Пазаабрадавая паэзія::прыпеўкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Пазаабрадавая паэзія::сямейна-бытавыя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Пазаабрадавая паэзія::удовіныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Пазаабрадавая паэзія::элегічныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Паэзія сямейна-абрадавага комплексу ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Паэзія сямейна-абрадавага комплексу::вясельныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Паэзія сямейна-абрадавага комплексу::пахавальна-памінальныя ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Паэзія сямейна-абрадавага комплексу::радзінныя песні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Рытуальна-магічная сфера фальклору ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Рытуальна-магічная сфера фальклору::замовы ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Сучасны гарадскі фальклор::пажаданні і віншаванні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклор савецкага часу::фальклор Вялікай Айчыннай вайны ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::бываліцы ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::былічкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::вусныя апавяданні ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::жарты ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::казкі ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::каляндарна-святочная проза ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::легенды ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::магічная проза ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Фальклорная проза::сямейна-абрадавая проза ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Эпічная паэзія::вершы ЭБ БГУ::Беларускі фальклор::Эпічная паэзія::гістарычныя песні ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Вопросы гендера в учебно-методических материалах ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Гендер и коммуникация ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Гендер и литературное творчество ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Гендер и СМИ ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Гендерная лингвистика ЭБ БГУ::ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ::Гендерные исследования в культурологии ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Комплексныя праблемы грамадскіх навук ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Культура. Культуралогія ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Масавая камунікацыя. Журналістыка. Сродкі масавай інфармацыі ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мастацтва.Мастацтвазнаўства ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Народная адукацыя. Педагогіка ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Палітыка і палітычныя навукі ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Рэлігія. Атэізм ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Сацыялогія ЭБ БГУ::Дзіцячы фальклор::гульні ЭБ БГУ::Дзіцячы фальклор::дзіцячыя песні ЭБ БГУ::ДЗІЦЯЧЫ ФАЛЬКЛОР::дражнілкі ЭБ БГУ::Дзіцячы фальклор::забаўлянкі ЭБ БГУ::ДЗІЦЯЧЫ ФАЛЬКЛОР::калыханкі ЭБ БГУ::ДЗІЦЯЧЫ ФАЛЬКЛОР::лічылкі ЭБ БГУ::Дзіцячы фальклор::садысцкія вершыкі ЭБ БГУ::Дзіцячы фальклор::страшылкі ЭБ БГУ::Духоўныя вершы і псальмы ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::География ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::валачобныя песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::велікодныя песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::веснавыя песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::восеньскія песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::вяснянкі ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::жніўныя песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::жніўныя песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::жніўныя  песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::засявальныя песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::збіральніцкія песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::калядныя гульнёвыя песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::калядныя гульнёвыя песніі ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::калядныя песні ЭБ БГУ::каляндарна-абрадавыя ПЕСНІ::канапельныя песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::касецкія песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::купальскія песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::куставыя песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::масленічныя песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::пятроўскія песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::піліпаўскія песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::русальныя песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::талочныя песні ЭБ БГУ::Каляндарна-абрадавыя песні::траецкія песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::шчадроўскія песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::юраўскія песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::ярынныя песні ЭБ БГУ::КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ::ільняныя песні ЭБ БГУ::Карагодныя песні ЭБ БГУ::Малыя жанры фальклору::выслоўі ЭБ БГУ::Малыя жанры фальклору::загадкі ЭБ БГУ::МАЛЫЯ ЖАНРЫ ФАЛЬКЛОРУ::праказкі ЭБ БГУ::Малыя жанры фальклору::прыказкі ЭБ БГУ::Малыя жанры фальклору::прыкметы ЭБ БГУ::Малыя жанры фальклору::прымаўкі ЭБ БГУ::Малыя жанры фальклору::тлумачэнні сноў ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана труда ЭБ БГУ::Народная інструментальная музыка ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Государство и право. Юридические науки ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Искусство. Искусствоведение ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Комплексное изучение отдельных стран и регионов ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Культура. Культурология ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Науковедение ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Политика и политические науки ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Психология ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Религия. Атеизм ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Социология ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Философия ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::антыпрыгонніцкія песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::батрацкія ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::бурлацкія песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::бяседныя песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::бяседныя песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::бяседныя  песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::гарадскі раманс ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::жартоўныя песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::жорсткі раманс ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::казацкія песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::любоўныя песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::любоўныя песні  ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::прымацкія песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::прыпеўкі ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::прыпеўкі  ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::рэкруцкія песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::салдацкія песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::сямейна- бытавыя песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::сямейна-бытавыя песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::сіроцкія песні ЭБ БГУ::Пазаабрадавая паэзія::турэмныя песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::удовіныя песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::чумацкія песні ЭБ БГУ::ПАЗААБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ::элегічныя песні ЭБ БГУ::Паэзія сямейна-абрадавага комплексу::вясельныя песні ЭБ БГУ::ПАЭЗІЯ СЯМЕЙНА-АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ::вясельныя песні ЭБ БГУ::ПАЭЗІЯ СЯМЕЙНА-АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ::вясельныя  песні ЭБ БГУ::Паэзія сямейна-абрадавага комплексу::пахавальна-памінальныя песні ЭБ БГУ::ПАЭЗІЯ СЯМЕЙНА-АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ::пахавальна -памінальныя песні ЭБ БГУ::Паэзія сямейна-абрадавага комплексу::радзінныя песні ЭБ БГУ::ПАЭЗІЯ СЯМЕЙНА-АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ::хрэсьбінныя песні ЭБ БГУ::ПАЭЗІЯ СЯМЕЙНА-АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ::хрэсьбінныя песнінная ЭБ БГУ::Подразделение БГУ ЭБ БГУ::Подразделение БГУ::Филологический факультет ЭБ БГУ::Подразделение БГУ::Филологический факультет::Кафедра истории белорусского языка ЭБ БГУ::Подразделение БГУ::Филологический факультет::Кафедра китайской филологии ЭБ БГУ::Рытуальна-магічная сфера фальклору::замовы ЭБ БГУ::СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-Й СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭБ БГУ::СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-Й СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ::КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 1-21 05 05 ЭБ БГУ::Сучасны гарадскі фальклор::альбомныя вершы ЭБ БГУ::Сучасны гарадскі фальклор::пажаданні і віншаванні ЭБ БГУ::Сучасны гарадскі фальклор::подпісы ЭБ БГУ::Сучасны гарадскі фальклор::прафесійны фальклор ЭБ БГУ::Сучасны гарадскі фальклор::студэнцкі фальклор ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Военное дело ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Медицина и здравоохранение ЭБ БГУ::Фальклор савецкага часу ЭБ БГУ::Фальклор савецкага часу::савецкія песні ЭБ БГУ::Фальклор савецкага часу::фальклор Вялікай Айчыннай вайны ЭБ БГУ::Фальклор савецкага часу::фальклор Вялікай Айчыннай вайны  ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА:: бывальшчына ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА:: легенды  ЭБ БГУ::Фальклорная проза::анекдоты ЭБ БГУ::Фальклорная проза::бывальшчына ЭБ БГУ::Фальклорная проза::бываліцы ЭБ БГУ::Фальклорная проза::былічкі ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА::вусныя апавяданні ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА::вусныя апавяданні  ЭБ БГУ::Фальклорная проза::жарты ЭБ БГУ::Фальклорная проза::казкі ЭБ БГУ::Фальклорная проза::каляндарна-святочная проза ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА::каляндарна-святочная  проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::каляндарна-святочная проза ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА::легенды ЭБ БГУ::Фальклорная проза::легенды  ЭБ БГУ::Фальклорная проза::магічная проза ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА::магічная проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::магічная  проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::міфалагічная проза ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА::міфалагічная  проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::міфалагічная проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::народна-хрысціянская проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::народна-хрысціянская  проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::сямейна-абрадавая проза ЭБ БГУ::Фальклорная проза::сямейна-абрадавая  проза ЭБ БГУ::ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА::сямейна-абрадавая проза ЭБ БГУ::ЭПІЧНАЯ ПАЭЗІЯ::байкі ЭБ БГУ::Эпічная паэзія::вершы