Logo BSU

Browsing "2014. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 13" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 16 of 16
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2014Безэквівалентныя словы ў складзе фразеалагічных выразаўСадоўская, Г. Д.
2014Словаўтваральныя варыянты адносных прыметнікаў з нулявым і матэрыяльна выражаным суфіксам у сучаснай беларускай мовеБадзевіч, З. І.
2014Рэкламны тэкст: асаблівасці генеравання, структуравання і ўспрыманняЧахоўскі, Г. К.
2014Тэрміналагічны стандарт як жанр тэрмінаграфііЛюбецкая, К. П.
2014Фарміраванне беларускай аграрнай тэрмінаграфіі ў XX ст.Петрачэнка, Д.
2014“Абы не было вайны”: светапогляд беларусаў і ўкраінцаў, адлюстраваны ў парэміяхКупцэвіч, І. А.
2014Беларуская этнафразеалогія ў дынаміцы развіццяСадоўская, А. Л.
2014Выпадкі ўжывання камунікем з лексемамі Бог і чорт на беларускім, украінскім, чэшскім матэрыялеЛатушка, Г. П.
2014Стварэнне лінгвістычных баз ведаў для сінтэзатара беларускага маўленняГюнтар, А. В.
2014Аб суадносінах плана зместу і плана выражэння беларускіх эканамічных тэрмінаўПраконіна, В. У.
2014Фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў трэцякласнікаў пры вывучэнні складу слова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучанняЯкуба, С. М.
2014Антрапанімія Столінскага раёна (на матэрыяле адапелятыўных прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета)Лемяза, В. В.
2014Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнайЧахоўская, Т. Л.
2014Лексічная дынаміка беларускай мовы: ад 20-х гг. ХХ ст. да пачатку ХХІ ст.Савіцкая, І. І.
2014Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 13 / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2014. – 86 с-
2014Суфіксальныя прыметнікі-паронімы ў словаўтваральных гнёздах з каранямі лацінскага паходжанняЛапанік, В. М.