Logo BSU

2014. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 13 : [16] Collection home page

Logo

Трынаццаты выпуск выдання, прымеркаваны да 75-годдзя філалагічнага факультэта БДУ, традыцыйна змяшчае самыя розныя па характары і тэматыцы матэрыялы даследаванняў супрацоўнікаў кафедры, яе магістрантаў, аспірантаў, студэнтаў філалагічнага факультэта, прысвечаных праблемам сучаснага мовазнаўства, методыкі выкладання беларускай мовы ў вышэйшых навучальных установах.

Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 13 / пад рэд. А. Я. Міхневіча. –Мінск: РІВШ, 2014. – 86 с.

Рэдакцыйная калегія:

А. Я. Міхневіч (адк. рэд.), З. І. Бадзевіч (нам. адк. рэд.), С. А. Важнік, А. А. Лукашанец, М. Р. Прыгодзіч, А. А. Радзевіч, Т. Р. Рамза, І. І. Савіцкая, Г. К. Чахоўскі, С. М. Якуба

ISBN 978-985-500-697-9

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Электронной библиотеки БГУ (www.elib.bsu.by) обязательна.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2014Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 13 / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2014. – 86 с-
2014Фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў трэцякласнікаў пры вывучэнні складу слова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучанняЯкуба, С. М.
2014Рэкламны тэкст: асаблівасці генеравання, структуравання і ўспрыманняЧахоўскі, Г. К.
2014Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнайЧахоўская, Т. Л.
2014Безэквівалентныя словы ў складзе фразеалагічных выразаўСадоўская, Г. Д.
2014Беларуская этнафразеалогія ў дынаміцы развіццяСадоўская, А. Л.
2014Лексічная дынаміка беларускай мовы: ад 20-х гг. ХХ ст. да пачатку ХХІ ст.Савіцкая, І. І.
2014Аб суадносінах плана зместу і плана выражэння беларускіх эканамічных тэрмінаўПраконіна, В. У.
2014Фарміраванне беларускай аграрнай тэрмінаграфіі ў XX ст.Петрачэнка, Д.
2014Тэрміналагічны стандарт як жанр тэрмінаграфііЛюбецкая, К. П.
2014Антрапанімія Столінскага раёна (на матэрыяле адапелятыўных прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета)Лемяза, В. В.
2014Выпадкі ўжывання камунікем з лексемамі Бог і чорт на беларускім, украінскім, чэшскім матэрыялеЛатушка, Г. П.
2014Суфіксальныя прыметнікі-паронімы ў словаўтваральных гнёздах з каранямі лацінскага паходжанняЛапанік, В. М.
2014“Абы не было вайны”: светапогляд беларусаў і ўкраінцаў, адлюстраваны ў парэміяхКупцэвіч, І. А.
2014Стварэнне лінгвістычных баз ведаў для сінтэзатара беларускага маўленняГюнтар, А. В.
2014Словаўтваральныя варыянты адносных прыметнікаў з нулявым і матэрыяльна выражаным суфіксам у сучаснай беларускай мовеБадзевіч, З. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16