Logo BSU

Browsing "2007. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 4" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 49  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2007Сінтэз аспектаў нацыянальнай карціны свету ў працэсе школьнага навучанняСкіба, Валянціна; Паўловіч, Антон
2007Реставрация народного мифа в книге А. М. Ремизова «Посолонь»Хальпукова, Екатерина
2007Гендерный компонент в языке поэзии русских и английских авторов ХХ в.Новак, Екатерина
2007Фразавыя і кантэкстуальныя сродкі стварэння гумарыстычнага эфекту ў сербскіх жартаўлівых апавяданняхСупрунчук, Мікіта
2007Рецепция античного мифа в драме В. Коркия «Козлиная песнь, или Что тебе Гекуба?»Федосеева, Татьяна
2007Мифологическая семантика женских образов в произведении В. Высоцкого «Две судьбы»Ткачева, Полина
2007Элементы кельтской мифологии в романе Д. Коупленда «Пока подруга в коме»Герчиков, Дмитрий
2007Праблема вывучэння гiсторыi i фальклорна-этнаграфiчных традыцый асобнага паселiшчаКульчанка, Вольга
2007Руплiўца школы фалькларыстыкi беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта Вера Анiсiмаўна ЗахараваКазлова, Вольга
2007Мастацкае ўвасабленне мiфалагiчнага мыслення ў розных жанрах беларускага фальклоруКазакова, Ирына
2007Лабараторыі беларускага фальклору БДУ 25 год: па старонках летапісуМарозава, Таццяна
2007Таварыства беларускай школы і фальклор: да 85-годдзя з дня ўтварэнняЛозка, Алесь
2007Типы художественной рефлексии в традиционалистских культурахЛевшун, Любовь
2007Мiфалогiя ўсходнеславянскай анiмалiстычнай казкiКавалёва, Рыма
2007Антрапаморфныя метафарычныя рэферэнты раслінных аб’ектаў у славянскіх загадкахАлфёрава, Алена
2007Вобразна-выяўленчыя сродкі беларускіх любоўных песень: гендэрны аспектПалавеня, Настасся
2007Беларускі фальклор ва ўкраінскіх інтэрмедыях ХVІІІ ст.Кабржыцкая, Таццяна; Рагойша, Усевалад
2007Казкі беларусаў і іншых народаў пра пеўня: парадаксальнае і нявытлумачанаеШамякіна, Таццяна
2007Вобраз героя-вандроўніка ў беларускім фальклорыГалагуш, Марына
2007Асаблiвасцi тэрмiналогii тураўскага вяселляКузьміч, Настасся