Logo BSU

Выпуск 7. - 2012. - 239 с. : [24] Collection home page

Logo

Чарговы выпуск зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» працягвае серыю штогадовага навуковага выдання, традыцыйна прапаноўвае рознабаковую тэматыку гістарычных даследаванняў. У кнізе прадстаўлены раздзелы: «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія. Крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання» і інш.

Для навукоўцаў, выкладчыкаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй.

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 02 лютага 2011 г. № 26 “Працы гістарычнага факультэта БДУ” ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследванняў па гістарычных навуках.

Працы гістарычнага факультэта БДУ: навуковы зборнік. Выпуск 7

/ рэдкал.: У.К.Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2012. – 239 с.

ISSN 1995-5669

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2012Проблема эволюции налогово-даннической системы Древней Руси в историографииТемушев, Степан Николаевич
2012Повседневность Средневековья в современной зарубежной медиевистикеСмирнова, Елена Дмитриевна
2012Система начального образования в Англии в конце XVIII в. — 1960-х гг. XIX в.: историография проблемыОрлова, Наталия Евгеньевна
2012Этнические меньшинства Беларуси в XIV—XVIII вв. в польской историографииЗахаркевич, Степан Артурович
2012СССР и поиск путей решения албано-греческого конфликта в Северном Эпире (Южной Албании) в 1941—1945 гг.Сальков, Анатолий Петрович
2012К вопросу о ригведийском rASTra / rASTrIПерзашкевич, Олег Валерьевич
2012Авестийское жречество и проблемы его пониманияМиксюк, А. С.
2012У. І. Пічэта як даследчык польска-савецкіх адносін міжваеннага часуМязга, М. М.
2012Трансформация идеологии ассоциации «Братья-мусульмане»Кондраль, А. А.
2012Модель повседневной жизни советского общества в годы военного коммунизма (1917—1921 гг.)Бригадина, Ольга Васильевна
2012Сельская абшчына ў беларусаў Панямоння (1921—1939 гг.)Якаўцова, М. А.
2012Социальная адаптация инвалидов Великой Отечественной войны в БССР (1943—1956 гг.)Стрельченко, Е. Л.
2012Палітыка ўрада Расійскай імперыі ў 60—90-я гг. XIX ст. як фактар фарміравання сацыяльнай стратыфікацыі сялянства БеларусіМаскевіч, Ганна Іванаўна; Маскевич, Анна Ивановна
2012Белорусские земли в оперативных планах российского командования (февраль 1810 — июнь 1811 г.)Лукашевич, Андрей Михайлович
2012Дзейнасць Місіі ААН — ЮНРРА ў гады пасляваеннага аднаўлення гаспадаркі БеларусіКірчук, Ю. В.
2012Міграцыйная актыўнасць насельніцтва на тэрыторыі Беларусі на мяжы ХІХ—ХХ стст.Каханоўскі, Аляксандр Генадзьевіч; Кохановский, Александр Геннадьевич
2012Арганізацыя матэрыяльнага забеспячэння праваслаўнага прыхадскога духавенства Беларусі ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст.Карповіч, Н. В.
2012Транспарт на тэрыторыі Беларусі напярэдадні адмены прыгоннага права (1795—1861 гг.)Канойка, А. У.
2012Деятельность советской авиации по снабжению вооружением и боеприпасами партизан БеларусиИвицкий, А. М.
2012Правядзенне камасацыі ў Навагрудскім ваяводстве ў 1921—1939 гг.Гарматны, В. П.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24