Logo BSU

2013. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі. Ч. 1 : [75] Collection home page

Logo
У зборнік увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам сучаснай літаратуразнаўчай і лінгвістычнай навукі, літаратурнай і моўнай адукацыі: літаратурная спадчына Кірыла Тураўскага і тэндэнцыі развіцця старажытнай і новай беларускай літаратуры; творчасць Тараса Шаўчэнкі і дыялог славянскіх літаратур; нацыянальная карціна свету ў літаратурнай класіцы, міфалогіі і фальклоры; праблемы рэцэпцыі і інтэрпрэтацыі літаратурнага тэксту, традыцыі і наватарства ў сучасным літаратурным працэсе; мастацкі тэкст у лінгвістычным і метадалагічным дыскурсе. Адрасуецца навукоўцам, студэнтам і выкладчыкам УВА, а таксама ўсім, хто цікавіцца развіццём славянскіх літаратур.
Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т. П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – 352 с. Р э ц э н з е н т ы : доктар філалагічных навук, прафесар І. В. Саверчанка кандыдат філалагічных навук, дацэнт П. В. Васючэнка ISBN 978-985-500-706-8 ISBN 978-985-500-706-8 (Ч. 1)

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2013Трансформация детективного жанра в рассказах Карела ЧапекаНаместникова, Екатерина
2013Гісторыя і тыпалогія энцыклапедычных выданняўБуйко, Анастасія
2013Основні параметри категорії канонуГарник, Наталя
2013Стильовий синтез в українській малій прозі 1920-х рр.Ленська, Світлана
2013Праблема аўтара ва ўмовах шматстайнасці сучасных тэарэтыка-метадалагічных падыходаўГарадніцкі, Яўген
2013Захаванне сэнсавай ёмістасці мастацкага твора як задача перакладуКенька, Міхась
2013Понятие «образ повествователя»: трактовка в стилистике художественного текстаТригук, Марина
2013Я-перцепция фольклорно-мифологического персонажа: фольклор, литература, мультипликацияКонобеева, Надежда
2013Паэтычны твор як сінергетычнае адзінстваАляшкевіч, Таццяна
2013Жанр эпіталамы ў літаратуразнаўчым дыскурсеЗабродская, Вольга
2013«Байкі жыцця» Васіля Быкава: інтэграцыйныя магчымасці жанруКівель, Ізольда
2013Роль подтекста в формировании читательской рецепцииКапшай, Наталья
2013Літературно-критичний дискурс українського неореалізму 20-х рр. ХХ ст.: рецепція традиціїЖигун, Сніжана
2013Стремление к большому, поиски малого: жанр, субъективность, контекст как проблемные поля анализа современной поэзииВерина, Ульяна
2013Персоноцентрическое литературоведениеАндреев, Анатолий
2013Міфалогія і фальклор у прасторавай карціне свету (на матэрыяле беларускай і англійскай фразеалогіі)Арцёмава, Вольга
2013Міфапаэтычныя ўяўленні пра атмасферныя з’явы ў паэзіі М. БагдановічаШваба, Ганна
2013Традиционное празднование Нового года у китайцев и белорусовХуншань, Чжан
2013Раман «Петраград − Брэст» у творчай спадчыне Івана ШамякінаГальго, Наталля
2013Метафарычнасць вобразнай сістэмы рамана М. Гарэцкага «Віленскія камунары»Барысенка, Вольга
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75