Logo BSU

2008. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 5 : [46] Collection home page

У пяты выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Гэта даследаванні, вынікі якіх былі прадстаўлены на VІІІ Шырмаўскіх чытаннях, праведзеных 29 лістапада 2007 г. на філалагічным факультэце БДУ. Аўтары выказваюць арыгінальныя гіпотэзы, шукаюць новыя шляхі і прыёмы аналізу фальклорных і літаратурных тэкстаў, культурных з’яў, уводзяць у навуковы ўжытак новыя матэрыялы. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мiнск : Бестпрынт, 2008. – 245 с. Р э ц э н з е н т ы : доктар філалагічных навук І. В. Казакова, кандыдат філалагічных навук В. А. Вараб’ёва. ISBN 978-985-6767-80-0

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2008Свадебный фольклор: стратегия преподаванияПриёмко, Ольга
2008ВМК як сродак арганізацыі самастойнай работы студэнтаў пры вывучэнні фальклоруКавалёва, Рыма
2008Правядзенне фальклорнай практыкі ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ: методыка арганізацыі, формы работыМарозава, Таццяна
2008Вучэбная практыка па фальклору як фактар сцвярджэння культурна-каштоўнасных арыентацый студэнтаўШвед, Іна
2008Пра збіранне і вывучэнне фальклору ва ўстанове адукацыі «ГДУ імя Ф. Скарыны»Новак, Валянціна; Кастрыца, Алена; Вяргеенка, Святлана
2008Выражэнне значэнняў упэўненасці/сумнення фразеалагічным сродкамі ў беларускай мовеРак, Ганна
2008Теория языкового образа мира в немецком, американском и польском языкознанииФоменкова, Марина
2008Истоки символики в рассказах Йордана РадичковаПазюра, Анастасия
2008Жанравыя асаблівасці рамана Айн Рэнд «Атлант расправіў плечы»Янкута, Ганна
2008Прошлое как основа идентичности афроамериканцев в романе Тони Моррисон «Возлюбленная»Киселевская, Марина
2008Концепт «река» в немецкой прозе магического реализмаПолукошко, Алёна
2008Интертекстуальное поле пьесы С. Ковалева «Легенда пра Машэку»Таразевич, Елена
2008Традиционное в авангардном (роза и сон в современнном русском верлибре)Верина, Ульяна
2008Жанровые границы произведения В. Высоцкого «Про дикого вепря»Ткачева, Полина
2008Концептуальная структура одного стихотворения Иосифа БродскогоСоболева, Л. И.
2008Этнакультурны матыў пабрацімства як адна з ідэйных дамінантаў твора Лесі Украінкі «Віла-посестра»Кабржыцкая, Таццяна
2008Адлюстраванне маральных катэгорый дабра і зла ў апавяданні В. Быкава «Жоўты пясочак»Навойчык, Павел
2008«Хаджэнне ігумена Данілы» і фальклорДзюкава, Эла
2008Старажытныя руны ў мастацкім светаўспрыманні Уладзіміра КараткевічаРагойша, Усевалад
2008Таўталагічныя канструкцыі як сродак функцыянальнай семантыка-стылістычнай катэгорыі акцэнтаванасці ў тэкстах беларускіх народных загадакЯновіч, Алена
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46