Logo BSU

Browsing "Выпуск 2. - 2007. - 302 с." by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 44  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2007Диссертации, защищенные сотрудниками исторического факультета БГУ в 2005 г.Меньковский, Вячеслав Иванович
2007Развіццё асветніцкай і адукацыйнай дзейнасці праваслаўных манастыроў у Турава-пінскім рэгіёне (ХІІ — першая палова ХУІІ ст.)Дзянісава, Алена Рыгораўна; Денисова, Елена Григорьевна
2007Белорусская интеллигенция: самоопределение и этапы становления в ХIХ — начале ХХ в.Кохановский, Александр Геннадьевич
2007Грамадска-палітычныя падзеі першай паловы XV ст. у творчасці Грыгорыя ЦамблакаКазакова, Т. П.
2007Праблема зместу гістарычнай адукацыі на Беларусі ў 70-я гг. ХХ ст.Азаронак, С. Р.
2007Основные направления реформирования системы социального страхования США в 90-е гг. ХХ в.Шумский, Игорь Иванович
2007Крыніцы этналагічнай навукіНавагродскі, Тадэвуш Антонавіч; Новогродский, Тадеуш Антонович
2007Политика царского правительства на Беларуси (1772-1860 гг.): историография проблемыФилатова, Е. Н.
2007Указ 17 красавіка 1905 г. “Аб замацаванні пачаткаў верацярпімасці” ў сучаснай гістарычнай традыцыіЯноўская, В. В.
2007Гістарыяграфія знешнепалітычнай дзейнасці БНРМалыхіна, Л. Ю.
2007Адлюстраванне сацыяльнага статуса сялянства Беларусі ў вясельнай і пахавальнай абраднасці ХІХ ст.Маскевіч, Ганна Іванаўна; Маскевич, Анна Ивановна
2007ОБСЕ — Европейский механизм защиты прав меньшинствМедяник, Владимир Ильич
2007Стипендиальное обеспечение студенчества вузов Беларуси в 1920-е гг.Соколов, М. Н.
2007Гарадскія выбарчыя сходы на Беларусі ў 70-90-я гг. ХІХ ст.Грыбко, Ірына Леанідаўна; Грибко, Ирина Леонидовна
2007Леў Сапега: грамадская згода, дыктатура права, абарона дзяржаўнай цэласнасціЛойка, Павел Алегавіч; Лойко, Павел Олегович
2007Комитет Западных губерний (1831-1848 гг.): обстоятельства создания и механизм действияЛепеш, О. В.
2007Валочная памера ва ўладаннях каралевы Боны і яе значэнне ў далейшай рэарганізацыі сельскай гаспадаркіКазакоў, Леанід Юр'евіч; Казаков, Леонид Юрьевич
2007Прастытуцыя ў Беларусі ў канцы ХІХ ст.: аналіз статыстычных дадзеныхКныш, В. В.
2007Колькасць і склад хрысціянскага духавенства Беларусі паводле перапісу насельніцтва 1897 г.Карповіч, Н. В.
2007Беларуская сацыялістычная грамада: стварэнне і дзейнасцьКоршук, Уладзімір Канстанцінавіч; Коршук, Владимир Константинович