Logo BSU

Browsing "Выпуск 2. - 2007. - 302 с." by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 44  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2007Развіццё асветніцкай і адукацыйнай дзейнасці праваслаўных манастыроў у Турава-пінскім рэгіёне (ХІІ — першая палова ХУІІ ст.)Дзянісава, Алена Рыгораўна; Денисова, Елена Григорьевна
2007Белорусская интеллигенция: самоопределение и этапы становления в ХIХ — начале ХХ в.Кохановский, Александр Геннадьевич
2007Современные политические партии Беларуси: генезис, динамика развития, проблемыРомановский, Иван Федорович
2007Диссертации, защищенные сотрудниками исторического факультета БГУ в 2005 г.Меньковский, Вячеслав Иванович
2007Станаўленне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ва ўмовах курсу кіраўніцтва Савецкай Расіі на сусветную пралетарскую рэвалюцыю (1918-1920 гг.)Ладысеў, Уладзімір Фёдаравіч; Ладысев, Владимир Федорович
2007Рец на кн: История России. ХХ век: учеб. пособие / под ред. В. И. Меньковского и О. А. ЯновскогоИоффе, Э. Г.
2007Исторический опыт становления социального партнерства в БеларусиДубовик, А. К.
2007Палітычныя правы чалавека і маладзёжны рух на Беларусі ў 30-50-я гг. ХІХ ст.Дашкевіч, А. Л.
2007Об изучении курса “История Беларуси в контексте мировой цивилизации”Кулеш, Людмила Николаевна; Осипова, Людмила Александровна
2007Грамадска-палітычныя падзеі першай паловы XV ст. у творчасці Грыгорыя ЦамблакаКазакова, Т. П.
2007Праблемы гістарыяграфіі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў на беларускіх земляхНарэйка, Т. І.
2007Радзінны рытуал у беларускай традыцыі: структура і мэтыМахоўская, І. С.
2007Навуковая спадчына А. П. ІгнаценкіСосна, Уладзімір Аркадзьевіч; Сосно, Владимир Аркадьевич
2007Пытанне уніі ў стасунках Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства ў пачатку XVI ст.Шніп, М. А.
2007Основные направления реформирования системы социального страхования США в 90-е гг. ХХ в.Шумский, Игорь Иванович
2007Крыніцы этналагічнай навукіНавагродскі, Тадэвуш Антонавіч; Новогродский, Тадеуш Антонович
2007Беларуская сацыялістычная грамада: стварэнне і дзейнасцьКоршук, Уладзімір Канстанцінавіч; Коршук, Владимир Константинович
2007Стипендиальное обеспечение студенчества вузов Беларуси в 1920-е гг.Соколов, М. Н.
2007Гарадскія выбарчыя сходы на Беларусі ў 70-90-я гг. ХІХ ст.Грыбко, Ірына Леанідаўна; Грибко, Ирина Леонидовна
2007Комитет Западных губерний (1831-1848 гг.): обстоятельства создания и механизм действияЛепеш, О. В.