Logo BSU

2006. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 3 : [41] Collection home page

У трэці выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, увайшлі артыкулы,прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Гэта даследаванні, якія сталі вынікам працы над навуковым праектам ― пераможцам конкурсу грантаў для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУ (2005 г.), і матэрыялы VІ Шырмаўскіх чытанняў, праведзеных 30 лістапада 2004 г. на філалагічным факультэце БДУ. Аўтары выказваюць арыгінальныя гіпотэзы, шукаюць перспектыўныя шляхі і прыёмы аналізу фальклорных і літаратурных тэкстаў, культурных з’яў, уводзяць у навуковы ўжытак новыя матэрыялы. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства,студэнтам і магістрантам, а таксама усім, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Рэдакцыйная калегія: В.П. Рагойша (старшыня), Г. А. Барташэвіч, К.П. Кабашнікаў, А. М. Андрэеў, А. І. Бельскі Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т. А. Марозавай, В. В. Прыемка. – Мінск : Бестпрынт, 2006. – 224 с.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2006Стыль чарадзейна-фантастычных казак у святле гендэрнай псіхалогіі «аўтара» і персанажаўВашкова, Юлія
2006Конь у пахавальных абрадах і народных уяўленнях беларусаў і немцаў пра смерцьВырва, Ірына
2006Рысы культурнага героя ў персанажаў беларускай легендарнай прозыПалякоў, Фёдар
2006Гендэрны партрэт фальклорнага аўтара сямейна-бытавых песеньПалукошка, Вольга
2006Рагульныя песні як лакальная разнавіднасць палескіх веснавых карагодныхМіхальчук, Ганна
2006Прыкметы і павер'і ГомельшчыныКастрыца, Алена
2006Фальклорныя клішэ ў беларускай байцыЯрмак, Вольга
2006Фальклор Нарачанскага краю: sit ut sunt aut non sint? (навукова-эсэістычныя нататкі)Каратай, Віктар
2006Стадыяльнасць форм метафарычнага выяўлення аб’ектаў у славянскіх загадках пра прыродныя з’явыАлфёрава, Алена
2006Соцыум і сям’я ў беларускіх народных любоўных песнях (гендэрны аспект)Палавеня, Настасся
2006Лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавага фальклору Жыткавіцкага раёнаНовак, Валянціна
2006Матыў «вытокі хваробы» ў лекавых замовах ГомельшчыныВяргеенка, Святлана
2006Камунікатыўныя стратэгіі і стыль выказвання жанраў фальклорнай няказкавай прозыЛук’янава, Таццяна
2006Заходнепалескія вясельныя песні: праблема жанравай ідэнтыфікацыіПрыёмка, Вольга
2006Канцэптуальныя суадносіны песенных парадыгм усходнеславянскага траецка-русальнага комплексуКавалёва, Рыма
2006Прыкметы і павер’і МагілёўшчыныКазакова, Ірына
2006Міфалагічная аснова народнай чарадзейнай казкі «Івашка Мядзведжае вушка»Шамякіна, Таццяна
2006АСНОВАСКЛАДАННЕ КАМПАНЕНТАЎ ФРАЗЕАЛАГІЧНАЙ АДЗІНКІ ЯК СПОСАБ УТВАРЭННЯ НОВЫХ СЛОЎАбабурка, Вікторыя
2006Фольклор в художественной структуре историко-биографической пьесы В. Короткевича «Кастусь Калиновский»Дюкова, Элла
2006Замова ў кантэксце беларускай вершавай культурыВерына, Ульяна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41