Logo BSU

2010. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Ч. 2 : [48] Collection home page

У кнізе змешчаны матэрыялы ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», праведзенай на філалагічным факультэце БДУ 15-17 кастрычніка 2009 г. Разлічана на вучоных, настаўнікаў і студэнтаў, якія цікавяцца пытаннямі развіцця славянскіх літаратур, іх месцам у сістэме сусветнага мастацкага слова, праблемамі тэорыі літаратуры, параўнальнай паэтыкі, міфалогіі і фальклору.
Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, 15-17 кастр. 2009 г.): у 2-х ч. / Пад рэд. праф. В. П. Рагойшы; рэдкал.: А. М. Андрэеў (нам. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2010. – Ч 2: Актуальныя праблемы кампаратывістыкі: традыцыі і ўплывы ў літаратуры; Заканамернасці і тэндэнцыі развіцця рускай літаратуры ХІХ-ХХІ стагоддзяў; Эстэтычны вопыт замежнай літаратуры. – 296 с.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2010Модель барочного мира в «Годовщинах» Дж. ДоннаМананкова, А. А.
2010Современный украинский верлибр: поэзия двухтысячниковВерина, У. Ю.
2010Языковые игры в пьесе Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»Соколовская, А. В.
2010Образ лабиринта в современной фантастической литературеСединина-Барковская, Ю. А.
2010Проблема переосмысления творческого опыта Ф. М. Достоевского в романе А. Камю «Падение»Сазонов, М. А.
2010Столкновение культур как причина трагедии еврейского народа в романе Л. Фейхтвангера «Еврей Зюсс»Раввич, Е. А.
2010Проблемы автобиографизма в творчестве современных писателей СШАПервушина, Л. В.
2010Мотив большого шлема в романе Ежи Эдыгея «Внезапная смерть игрока»Мурзич, Л. И.
2010Мишель Уэльбек в зеркале российской критикиМозгова, Т. А.
2010Раман-прытча ў сучаснай беларускай і французскай літаратурахЖылевіч, В. Ф.
2010Библейский и каббалистический контекст мистической поэзии В. С. СоловьеваСинило, Г. В.
2010«Три встречи» Тургенева и «Четыре встречи» Джеймса: сопоставительный анализГулевич, Е. В.
2010Традыцыі пікарэскнага рамана ў творчасці Рамэна Гары і ладзіміра КараткевічаБарысеева, А. А.
2010Псіхалагічны раман Франі Шрамэка «Сярэбраны вецер» і еўрапейская традыцыяВострыкава, А. У.
2010Стилске особености романа ситничарница 'Код срећне руке' Горана ПетровићаЋеклић, Нина
2010Прага ў мастацкай прасторы рамана Лео Перуца «Ночы пад каменным мостам»: рэальнае і містычнаеЛамека, Н. У.
2010Жанр romance в американском и белорусском историческом романе XX векаКомаровская, Т. Е.
2010Тема холокоста и проблема теодицеи в творчестве А. ВознесенскогоСимакова, А. А.
2010Личностно-ориентированный подход к изучению эпических произведений А. П. Чехова в средней школеВолкович, Т. А.
2010Славянство в романе Э. Скобелева «Мирослав, князь Дреговичский»Боровко, В. Ю.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48