Logo BSU

Browsing "2012. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 11" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 24  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2012Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 11 / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. – 110 с.-
2012Усходнеславянскія, польскія і нямецкія фразеалагізмы з кампанентам свіння ў этналінгвістычным аспекцеДамарацкая, Хрысціна
2012Сінтаксіс “Мужыцкай праўды” і “Пісьмаў з-пад шыбеніцы” Кастуся КаліноўскагаВажнік, С. А.
2012Алгарытмізацыя адбору матэрыялу да слоўніка спалучальнасці прыметніка ў беларускай мовеКлімянок, Ж. Ю.
2012Яканне ў рукапісным і друкаваным варыянтах зборніка Якуба Коласа “Другое чытанне для дзяцей беларусаў”Белакурская, Ж. Я.
2012Характарыстыка беларускіх і рускіх фразеалагізмаў з назоўнікамі псіхаэмацыянальнага стану паводле семантычнай злітнасці кампанентаўПраконіна, В. У.
2012Уласныя асабовыя намінацыі другарадных персанажаў у паэме Якуба Коласа “Новая зямля”Балотнікава, С. М.
2012Фразеалагічныя варыянты ў творах Якуба КоласаБадзевіч, З. І.
2012Аб адэкватнасці, тоеснасці і эквівалентнасці ў лексікаграфііЛюбецкая, К. П.
2012Развіццё словаўтваральных уменняў і навыкаў вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі пры засваенні часцін мовыЯкуба, С. М.
2012Праблемы машыннага перакладу беларускіх дзеясловаў перыферыі ЛСГ успрымання на рускую мову (на матэрыяле мастацкіх тэкстаў Я. Коласа)Краскоўскі, М. І.
2012Інтэрнэт-лінгвістыка як навукова-тэарэтычная дысцыплінаЧахоўскі, Г. К.
2012Фанетычныя сістэмыбеларускай і англійскай моў:лінгвадыдактычны кампаратыўны аналізЧахоўская, Т. Л.
2012Дарога ў беларускіх фразеалагізмахСадоўская, А. Л.
2012Семантычная арганізацыя канструкцый з эліпсісам дзеясловаЧайка, Н. У.
2012Лексічная варыянтнасць як фактар фарміравання моўнай нормыСавіцкая, І. І.
2012Злучнікавасць у сістэме каардынат мастацкага тэкстуРадзевіч, А. А.
2012Устойлівыя выразы тэматычнага кола “радзіма / чужына” ва ўсходнеславянскіх мовахДзьобік, Ягор
2012Прэцэдэнтная лексема чалавек у выслоўнай спадчыне Якуба КоласаНазаранка, Ю. В.
2012Лексіка-генетычная характарыстыка тэрміналогіі псіхалогііКурачыцкая, М. В.