Logo BSU

Browsing "Полные тексты материалов конференций Института журналистики (2004-2016 гг.)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 42  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2013Международная журналистика-2013: глобализация и регионализация информационного пространства : материалы Второй Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2013 г., Минск-
19-Feb-2013Сучасныя аспекты развіцця беларускай журналістыкі : [зборнік артыкулаў]. Вып. 7 / БДУ, Фак. журналістыкі, Навукова-даследчая лабараторыя сродкаў масавай інфармацыі ; [рэдкал.: В. П. Вараб'еў (адказ. рэд.) и др. ; навук. рэд. Б. В. Стральцоў]. - Мінск : [б. и.], 2003.-
19-Feb-2013СМИ и современная культура: к 90-летию заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, д-ра филол. наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой: сб. научных трудов / под общей ред. канд. филол. наук доцента Л.П. Саенковой. – Минск: БГУ, 2012. – 618 с.-
19-Feb-2013Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста сб. статей. Под ред. О. Г. Слуки (гл. ред.) Минск : БГУ, 2012. – с. 38-48.-
19-Feb-2013Журфак / [аўт.-склад. : В. П.Вараб'ёў і інш. ; рэдкал. : В. П. Вараб'ёў і інш.]. - Мінск : [БДУ], 2004. - 307с.-
19-Feb-2013Гісторыка-філасофскія асновы беларускай дзяржаўнасці : [зборнік артыкулаў] / БДУ, Фак. журналістыкі ; [рэдкал.: В. П. Вараб'еў (адказ. рэд.) и др.]. - Мінск : [б. и.], 2002. - 120 с.-
19-Feb-2013Журналистика. Искусство. Критика. Материалы научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь Е.Л. Бондаревой. - Минск: БГУ, 2008. - 91 с.-
19-Feb-2013Журналiстыка-2010. Стан, праблемы і перспектывы. 12-ая Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя (8-9 снежня 2010 г.)-
19-Feb-2013Жыццём і словам прысягаючы... : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац. пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012-
19-Feb-2013Журналiстыка-2011. Стан, праблемы і перспектывы 13-ая Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя (8-9 снежня 2011 г.)-
19-Feb-2013Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 14-й Міжнар. навук.-практ. канф., 6–7 сн. 2012 г ., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 14. – Мінск : БДУ , 2012. – 424 с.-
19-Feb-2013Сістэма жанраў літаратурна-мастацкай крытыкі: тэорыя, практычны вопыт / Склад. Е.Л. Бондарава. — Мн.: БДУ, 2002. — 110 с.-
19-Feb-2013Сучасныя аспекты развіцця беларускай журналістыкі : [зборнік артыкулаў]. Вып. 7 / БДУ, Фак. журналістыкі, Навукова-даследчая лабараторыя сродкаў масавай інфармацыі ; [рэдкал.: В. П. Вараб'еў (адказ. рэд.) и др. ; навук. рэд. Б. В. Стральцоў]. - Мінск : [б. и.], 2003. - 70 с.-
19-Feb-2013Беларускае радыё: гісторыя, сучаснасць, перспектывы развіцця : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Беларускага радыё, [Мінск, 20 снежня 2005 г.] / М-ва інфармацыі РБ, Нац. дзярж. тэлерадыекампанія РБ, БДУ, Фак. журналістыкі, Каф. тэлебачання і радыевяшчання ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адказ. рэд.) и др.]. - Мінск : [б. и.], 2005. - 70 с.-
19-Feb-2013Беларускае радыё: гісторыя, сучаснасць, перспектывы развіцця. Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 85-годдзю Беларускага радыё. Мінск, 2011.-
19-Feb-2013Газета + радио : в помощь редакторам региональных СМИ / [авт. кол.: В. В. Русакевич и др.]. - Минск, 2004. - 155с.-
19-Feb-2013Нацыянальнае тэлевяшчанне: учора, сёння, заўтра. Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю Беларускага тэлебачання / Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. - Мінск, 2006. - 74 с.-
19-Feb-2013Сучасныя аспекты развіцця беларускай журналістыкі : [зборнік артыкулаў]. Вып. 8 / БДУ, Фак. журналістыкі, Навукова-даследчая лабараторыя сродкаў масавай інфармацыі ; [рэдкал.: В. П. Вараб'еў (адказ. рэд.) и др.]. - Мінск : [б. и.], 2004. - 62 с.-
19-Feb-2013Журналiстыка-2008. Стан, праблемы і перспектывы. Матэрыялы 10-й Miжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi (11-12 снежня 2008 г.).-
19-Feb-2013Журналiстыка-2006. Тэорыя. Практыка. Творчасць. Матэрыялы 8-й Miжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi, прысвечанай 85-годдзю Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта (1-2 снежня 2006 г.)-