Внимание!

В связи с проведением технических работ возможно замедление работы Электронной библиотеки, некоторые коллекции будут временно недоступны

Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/289217
Title: Медыятызацыя грамадства як аб’ект комплекснага даследвання
Other Titles: Mediatization of society as an object of complex research / M. A. Filimonov
Authors: Філімонаў, М. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Социология
Issue Date: 2022
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка – 2022: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 24-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 3 лістап. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Л. Р. Хмель (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 233-237.
Abstract: Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца аналіз феномена медыятызацыі грамадскага жыцця як аб’екта комплекснага междысцыплінарнага даследавання з пункту гледжання сацыялогіі і журналістыкі. Плануецца разгледзець фарміраванне інфармацыйнага поля, тэндэнцыі развіцця і фактары ўплыву, што сфарміраваліся ва ўмовах імклівых змен у структуры медыяпрасторы і адносінаў у яе межах. Закранутыя пытанні павінны даць уяўленні аб міждысцыплінарнасці патэнцыйнага даследчага поля і метадалогіі даследаванняў, як сацыялагічных, так і ў галіне даследавання медыя
Abstract (in another language): The purpose of this article is to analyze the phenomenon of mediatization of public life as an object of comprehensive interdisciplinary research from the point of view of sociology and journalism. It is planned to consider the formation of the information field, development trends and influencing factors, which were formed in the conditions of rapid changes in the structure of the media space and relations within it. The questions addressed should provide insights into the interdisciplinarity of the potential research field and potential research methodology, both in sociological and media studies
Description: Частка I. Журналістыка на сучасным этапе: гісторыя, тэорыя, практыка. Раздзел ІI. Медыялогія як сінтэз навук
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/289217
ISBN: 978-985-881-433-5
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2022. Журналістыка – 2022: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
233-237.pdf864,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.