Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276528
Title: Агульначалавечыя матывы ў творчасці Алега Лойкі
Other Titles: General human motives in the works of Aleh Lojka / A. V. Zhardetskaya
Authors: Жардзецкая, А. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ХІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нарадж. чл.-кар. НАН Беларусі праф. А. А. Лойкі, Мінск, 28–29 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Бельскі. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 70-73.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца асноўныя тэмы і вобразы лірыкі А. Лойкі, у паэзіі якога надзвычай важнае месца займаюць родная Слонімшчына з яе прыгожай прыродай, багатай гістарычнай спадчынай, а таксама блізкія і землякі паэта. Жыццёвая сіла і моц таленту паэта выяўляюцца ў яго інтымнай лірыцы
Abstract (in another language): The article examines the main themes and images of the lyrics of A. Lojka, in whose poetry an extremely important place is occupied by his native Slonim region with its beautiful nature, rich historical heritage, and relatives and countrymen of the poet. The vitality and power of the poet’s talent are expressed in his intimate lyrics
Description: Асоба і спадчына Алега Антонавіча Лойкі
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276528
ISBN: 978-985-881-257-7
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70-73.pdf454,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.