Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/270723
Title: «Если бы на мою долю выпала честь преподавать первобытную культуру и археологию в Белгосуниверситете…», Або ўніверсітэцкая археалогія ў 1921-1931 гг.
Other Titles: «If I had the honor to teach primitive culture and archeology at the Belarusian State University ...» Or university archeology in 1921-1931
Authors: Вайтовіч, Аляксандра Уладзіміраўна
Курловіч-Бяляўская, Паліна Сяргееўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2015
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 10 / редкол. : А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2015. — С. 240-248.
Abstract: Разглядаюцца асаблівасці развіцця археалагічнай адукацыі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце ў 1921-1931 гг. На аснове аналізу архіўных і апублікаваных даных вызначаны арганізацыйныя, навукова-метадычныя і метадалагічныя аспекты станаўлення ўніверсітэцкай археалогіі. Асноўная ўвага надаецца пытанням падбору прафесарска-выкладчыцкага саставу, складання навучальных планаў і праграм па археалогіі і сумежных дысцыплінах. Робіцца выснова аб тым, што ў 1921-1931 гг. агульны вектар развіцця айчыннай універсітэцкай археалогіі адпавядаў тэндэнцыям станаўлення савецкай археалагічнай адукацыі.
Abstract (in another language): The article deals with the peculiarities of formation of archaeological education at the Belarusian State University in 1921-1931. Due to the analysis of the archival and the published sources reveals the main organizational, scientific methodological and methodological aspects of the development of the university archaeology. Special attention is paid to the problems of selection of professional and teaching staff, curriculum and programs on archaeology and related disciplines. It turns out that in the period under consideration the general vector of the development of Belarusian archaeological education conformed to the trends of formation of Soviet one.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/270723
ISSN: 1995-5634
Appears in Collections:Выпуск 10. - 2015. - 352 с.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaitovich Alexander Vladimirovna-Kurlovich-Belyavskaya Polina Sergeevna.pdf225,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.