Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/270282
Title: Браты прапаведнікі ў Пінску: эвалюцыя Ордэна дамініканаў у XVII-XVIII ст.
Other Titles: Preacher brothers in Pinsk: the evolution of the Dominican Order in the XVII-XVIII centuries.
Authors: Захарыч, Валянціна Іванаўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2020
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Сацыяльныя інстытуты ў Вялікім Княстве Літоўскім у ранні Новы час : матэрыялы міжнароднага навуковага круглага стала, Мінск, 2 снежня 2020 г. / БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў ; [пад рэд. А.У. Любага]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 62-67.
Abstract: У дадзенай працы ставяцца такія задачы, як разгляд працэсу ўзнікнення дамініканаў і іх укараненне ў Пінску, эвалюцыя ўмоваў існавання, вылучэнне накірункаў і аспектаў дзейнасці, параўнанне тэндэнцый развіцця пінскіх дамініканаў з іншымі ўстановамі правінцыі.
Abstract (in another language): This paper deals with such tasks as consideration of the process of Dominican origin and their introduction in Pinsk, evolution of living conditions, identification of directions and aspects of activity, comparison of development trends of Pinsk Dominicans with other institutions of the province.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/270282
Number, date deposit: №001628012021, Деп. в БГУ 28.01.2021
Appears in Collections:2020. Сацыяльныя інстытуты ў Вялікім Княстве Літоўскім у ранні Новы час

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakharych Valyantsina Ivanova.pdf397,45 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.