Logo BSU

Browsing "2008. Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 25  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2008Роля «Слоўніка беларускай мовы» І. І. Насовіча ў распрацоўцы лексічнай сістэмы беларускай мовы 20-х гадоў ХХ ст.Губкіна, Алена Васільеўна
2008Праблема перыядызацыі гісторыі мовы ў курсе гістарычнай граматыкіЦіванова, Галіна Кузьмінічна
2008Лексіка афіцыйна-справаводчага ўжытку ў «Слоўніку беларускай мовы» І. І. НасовічаКулеш, Ганна Іванаўна
2008Асаблівасці карыстання філалагічнымі слоўнікамі на занятках па беларускай мове са студэнтамі-нефілолагаміСмольская, Таццяна Міхайлаўна
2008Аер у гаворках брэсцка-пінскага ПалессяКісель, Т. А.
2008Слоўнік І. І. Насовіча як базавая крыніца па вывучэнні дынамікі развіцця беларускага рэгіянальнага маўленняКурцова, В. С.
2008Тапонімы ў «Сборнике белорусских пословиц» І. І. Насовіча і «Пословицах русского народа» У. І. ДаляЧарапко, В. М.
2008Назвы бандарскіх вырабаў у «Слоўніку беларускай мовы» І. І. НасовічаМягчыла, І. С.
2008Беларуская анамастычная сітуацыя ХІХ стагоддзяГапоненка, Ірына Алегаўна
2008Разбор палётаў, або Множналікавыя назоўнікі ў Слоўніку І. НасовічаСвістунова, Марына Іосіфаўна
2008Выклічнікі ў «Слоўніку беларускай мовы» І. І. НасовічаПятровіч, Алена Уладзіміраўна
2008Лексіка лацінскага паходжання ў «Пасланні да лацін»Сідар, Алена Валянцінаўна; Швед, Марына Мікалаеўна
2008Да пытання аб назвах-арыенцірах у мікратапанімііХарошка, Н. А.
2008Лексіка нямецкага паходжання ў «Слоўніку беларускай мовы» І. І. НасовічаПрыгодзіч, Алена Аляксандраўна
2008Назвы абрадавага адзення ў «Слоўніку беларускай мовы» І. І. НасовічаБадзевіч, Зінаіда Іванаўна; Трайкоўская, Валянціна Піліпаўна
2008Імёны гістарычных асоб у беларускіх парэміяхСотнікава, Т. С.
2008Этнастэрэатыпы ў «Слоўніку беларускай мовы» І. І. НасовічаБелакурская, Жанна Яўгенаўна
2008Слоўнік І. І. Насовіча як крыніца адлюстравання запазычанняў у беларускай мовеГалай, Вольга Максімаўна
2008З жыццяпісу і гісторыі стварэння «Словаря белорусского наречия» І. І. НасовічаПрыгодзіч, Мікалай Рыгоравіч
2008Лексіка рыбалоўнага промыслу ў «Слоўніку беларускай мовы» І. І. НасовічаМакарэвіч, М. М.