Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/26727
Title: Развіццё прававой навукі ў БДУ
Authors: Балашэнка, С. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Государство и право. Юридические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: Nov-2011
Publisher: БГУ
Citation: Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. - 2011.-№ 3.-С. 129-131.
Abstract: Вытокі беларускай юрыдычнай навукі знаходзяцца ў далёкай старажытнасці. У ХVI ст. шэраг знакамітых юрыстаў (Францыск Скарына, Міхалон Літвін, Сымон Будны, Андрэй Волан, Мікалай Радзівіл Чорны, Астафій Валовіч, Леў Сапега і інш.) даследавалі праблемы дзяржавы і права, выносілі прапановы па іх удасканаленню. Сапраўднай рэвалюцыяй у праватворчасці была падрыхтоўка нашымі землякамі і выданне ў Вялікім Княстве Літоўскім статутаў 1529, 1566, 1588 гг. – першых у Еўропе такога ўзроўню зводаў законаў, заснаваных на мясцовым звычаёвым праве, традыцыях народа і напісаных на старажытнай беларускай мове. Менавіта гэта мела важнае значэнне, бо на той час большасць еўрапейскіх дзяржаў карысталася рымскім правам і лацінскай мовай.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/26727
ISSN: 0321-0359
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Деятельность Ф. Скорины в трудах юристов
2011, №3 (лістапад)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129-131.pdf305,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.