Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/266630
Title: Дынаміка выканання закона Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» ў рэгіянальным друку (на матэрыяле медыятэкстаў сеткавага выдання MLYN.BY)
Other Titles: The dynamics of implementation of the law of the Republic of Belarus «About the rules of Belarusian orthography and punctuation» in the regional press (A Case Study of the Internet project MLYN.BY media texts) / V. I. Ivchenkov
Authors: Іўчанкаў, В. І.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2021
Publisher: bel
Citation: Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы [Электронны рэсурс] : матэрыялы III Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 24 чэрв. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 112-115.
Abstract: Роля арфаграфіі ў сучасным грамадстве значна ўзрастае: сучаснік пагружаны ў тэкст, а значыць, і ў працэс яго напісання, як ніколі раней, што тлумачыцца імклівым наступам інтэрнэту з усімі яго перавагамі і перасцярогамі. Разглядаюцца некаторыя пытанні захавання арфаграфічнай нормы ў сеткавым выданні інфармацыйнага агенцтва «Мінская праўда»
Abstract (in another language): The role of orthography in modern society is greatly increasing: a contemporary is immersed in the text, and therefore in the process of writing, as never before, which is explained by the rapid onset of the Internet with all its advantages and caveats. Some issues of preserving orthographic norms of the Internet project of the news agency «Minskaya prauda» are discussed
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/266630
ISBN: 978-985-881-214-0
Appears in Collections:2021. Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112-115.pdf332,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.