Logo BSU

Browsing "1993, №2 (жнівень)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 25  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1993Да праблемы архітэктонікі драматычных твораў Леаніда АндрэеваБашкіраў, Д. Л.
1993Праблема ўзаемаадносін паэзіі з абрадам у вяселлі ПіншчыныПрыёмка, В. В.
1993А. Аверчанка і сучаснасць. Адэкватнасць смеху ў часеВашко, П. П.
1993Да гісторыі літаратурнай спрэчкі А. І. Эртэля з Л. М. ТалстымСакалова, А. В.
1993Параўнальныя звароты ў драматычных творах К. КрапівыБурак, Л. І.
1993Поле дзеясловаў інтэлектуальнай дзейнасці ў святле вербацэнтрычнай тэорыі сказаПрохарава, С. М.; Чумак, Л. М.
1993Аб некаторых сінтаксічных уласцівасцях квантарных лексемКіклевіч, А. К.
1993Ключавыя ўласныя імёны і ідыястыльГурская, Ю. А.
1993Да псіхалінгвістычных метадаў даследавання лексіка-семантычнай групы слоўПазняк, І. Д.
1993Моўны стэрэатып ‘здольнасць чалавека выпраменьваць святло, ззяць’ у фальклоры балгар i беларусаўМахоціна, С. У.
1993Словаўтваральна абумоўленыя лексічныя лакуны рускай мовы (параўнальна з беларускай) [Пачатак гл.: Веснік БДУ. Сер. 4. 1993. № 1]Роўда, І. С.
1993Множнасць словаўтваральнай структуры слова ў словаўтваральных гнёздах з зыходнымі назоўнікаміЯкубовіч, Т. І.
1993Рэц. на кн. : Белорусско-болгарские языковые параллели. – Мн. : Университетское, 1992. – 176 с.Ярмоленка, Р. В.
1993Фатычная функцыя мовы i граматыка рускага дзеясловаНорман, Б. Ю.; Казлоўская, Л. А.
1993Эсэ: ад жанру да метадуСтральцоў, Б. В.
1993Гісторыя ў аб’ектыве рамана аб сучаснасці (нa матэрыяле «Палескай хронікі» І. Мележа)Няхай, М. В.
1993Аб некаторых асаблівасцях паэтыкі трылогіі Д. C. Меражкоўскага «Хрыстос i антыхрыст»Шумская, Л. М.
1993Уплыў індывідуальных якасцей асобы на яе становішча ў групеКаламінская, В. Я.
1993Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – Мінск : Універсітэцкае. – 1993. – № 2-
1993Рэц. на кн. : Bieder, H. Die erste und zweite Wiedergeburt der weissrussischen Sprache und Kultur / Н. Bieder // Georg Mayer zum 60. Geburtstag. – München, 1991. – S. 405-451; Die gegenwärtige sprach- und kulturpolitische Entwicklung in Weissrussland // Die Welt der Slaven. N. F. XVI, 1+2. – Munchen, 1992. – S. 142-168.Шакун, Л. М.