Logo BSU

1993, №3 (снежань) : [21] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1993Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – Мінск : Універсітэцкае. – 1993. – № 3-
1993Сістэма праблемных заданняў у працэсе навучання розным відам чытанняЖардзецкая, А. У.
1993Сацыяльная інтэграцыя інвалідаў: дэкларацыі і магчымасціСівуха, С. В.
1993Газета «Наша доля» (1906): культуралагічны аспект выданняЗалоска, Ю. І.
1993Лексічная спалучальнасць як крытэрый акрэслення граніц полісемічных прыметнікаў (на прыкладзе прыметнікаў рускай і нямецкай моў)Зубоўская, Н. К.; Сайкоўская, В. С.
1993Функцыянальныя асаблівасці катэгорыі інтэнсіўнага праяўлення прыметыЛойка, М. В.
1993Да канфрантатыўнага апісання беларускай i балгарскай вакалічных сістэмЖуравель, У. Б.
1993Аб разнавіднасцях напісанняў з прыстаўкай з- (с )Шуба, П. П.
1993Рускія дзеепрыметнікі і іх камунікатыўныя эквіваленты ў беларускамоўных тэкстахВалынец, Т. М.
1993Стылістычнае вар'іраванне норм граматычнагa i лексічнага словаўжыванняШкраба, І. Р.
1993Складаныя словы, утвораныя ў выніку аб'яднання асновы назоўніка з аддзеяслоўнымі асновамі, у гісторыі беларускай мовыПрыгодзіч, М. Р.
1993Беларускае мовазнаўства ў XVI—XVIII стст.Жураўскі, А. І.
1993Ранняя драматургія Макса Фрыша i швейцарскі менталітэтПапова, М. А.
1993Паэт, празаік, грамадзянін (да сямідзесяцігоддзя У. А. Салаухіна)Мажэйка, Н. С.
1993Стыль апавядання І. А. Буніна «Сны Чанга»Ванцянкоў, І. П.
1993Праблема бессмяротнасці ў творчасці Мікалая ГумілёваСаўчанка, І. М.
1993Своеасаблівасць прозы І. С. Тургенева i Я. Брыля («Паездка ў Палессе» I. С. Тургенева і «На Быстранцы» Я. Брыля)Вайлупава, В. М.
1993Акцыянальны і вербальны аспекты праяў пазітыўнага ў беларускай ніжэйшай міфалогііКазначэеў, В. В.
1993Аб некаторых ідэйна-мастацкіх асаблівасцях беларускіх хрэсьбінных песеньКасько, У. К.
1993Новыя звесткі пра літаратурную дзейнасць Д. Д. БоханаЗарэмба, Л. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21