Logo BSU

1995, №3 (снежань) : [25] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1995Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – Мінск : Універсітэцкае. – 1995. – № 3-
1995Павел Паўлавіч Шуба (да 70-годдзя з дня нараджэння)Яновіч, А. І.
1995Рэц. на кн. : «Энциклопедия «Слова о полку Игореве» / Ред. коллегия: чл.-корр. РАН Л. А. Дмитриев, акад. РАН Д. С. Лихачев, канд. филол. наук С. А. Семячко, д-р филол. наук О. В. Творогов (отв. редактор). - СПб.: изд-во «Дмитрий Буланин», 1995. - Т. 1. А - В. - 276 с.; Т. 2. Г - И. - 334 с.; Т. 3. K - O. - 387 с.; Т. 4. П - слово. - 380 с.; Т. 5. Слово Даниила Заточника — Я. Дополнения. Карты. Указатели. - 399 с.Наркевіч, А. І.
1995Рэц. на кн. : Occasional Papers in Belarussian Studies. № 1, 1995 / Edited by James Dingley and Arnold McMillin // School of Slavonic and East European Studies. - University of London, 1995. - VIII+73 p.Мячкоўская, Н. Б.
1995Рэц. на кн. : W kregu kultury Białoruskiej. - Olsztyn, 1994. - 189 s.; Białorutenika. - Warszawa, 1995. - 170 s.Шакун, Л. М.
1995Аб праблемах адаптацыі замежных студэнтаў да навучання ў іншамоўным асяроддзіСтрэльчанка, Н. У.
1995Лексічная сінанімія беларускай мовы XIX ст. як аб'ект вывучэнняЛысенка, І. Ф.
1995Да праблемы вылучэння моўнага акта інквізітываСарокіна, І. В.
1995Аб некаторых семіятычных аспектах першай стараславянскай тэорыі перакладуСуркова, А. С.
1995Метанімізацыя ў сучасным тэрмінаўтварэнні (на матэрыяле прамыслова-тэхнічнай тэрміналогіі)Капяйко, Т. В.
1995Аб мове рамана А. Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя»Цікоцкі, А. М.
1995Спосабы тыпізацыі i сістэматызацыі параграфем пісьмовага тэкстуПастуховіч, А. Ф.
1995Пра індывідуальныя слоўныя асацыятыўныя паліКліменка, Г. П.
1995І. А. Кісялёў як мовазнавецГермановіч, І. К.
1995Семантычная функцыя адрасата і яe фармальнае выражэнне ў рускай i нямецкай мовахВернікоўская, Т. В.
1995Праславянскі вакалізм позняга перыяду i яго пераўтварэнні ў беларускай i балгарскай літаратурных мовахЖуравель, У. Б.
1995Прынцыпы кантрастыўна-граматычнага аналізу эквівалентных тэкстаў на беларускай i рускай мовахІванова, С. Ф.
1995Словаўтваральны патэнцыял асабовых кампазітаў у беларускай i рускай мовахГадуйка, Л. А.
1995Пра адзін выпадак сінтаксічнага эліпсісуШуба, П. П.
1995Дынамічныя канструкцыі ў творах Якуба КоласаБурак, Л. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25