Logo BSU

Browsing "1996, №3 (снежань)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 25  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1996С. М. Грабчыкаў як мовазнавецГермановіч, І. К.
1996Рэц. на кн. : Simeon Polockij. Vertograd mnogocvetnvj. Vol. I. Edited by Anthony Hippisley and Lydia I. Sazonova [Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B: Editionen / Neue Folge Band 10/1]. Köln; Weimar; Wien: Bohlau Verlag, 1996. LX + 359 + V p.Супрун, А. Я.
1996Сюжэтна-кампазіцыйная структура "жыційнага" апавяданняШпакоўскі, І. І.
1996Сістэма прыналежных займеннікаў сучаснай балгарскай мовы ў лагічным аспекцеЗінкевіч, А. В.
1996Стылістыка тэксту: моўныя штампы, клішэ (на матэрыяле прэсы)Наркевіч, А. І.
1996Дынаміка фармавання міфалагічнай сістэмыМячыкава, І. І.
1996Матывы i вобразы беларускай сямейна-бытавой пазаабрадавай лірыкіКаладзінскі, В. В.
1996Метадычная сістэма маўленчага развіцця пры вывучэнні марфалогііСаўко, У. П.
1996Лінгвістычны аналіз цыкла вершаў І. Аненскага "Трилистники"Пісецкая, А. У.
1996Леў Міхайлавіч ШакунПрыгодзіч, М. Р.
1996Лексіка-семантычная група аказіянальных назваў адцягненых паняццяўЧарнаброўкіна, Н. У.
1996Канататыўныя назоўнікі з агульнай семантычнай прыметай “брудны” у рускіх гаворках БеларусіНовікава, В. М.
1996Эксплікацыя семантычных уласцівасцей уласных імёнаў у мастацкіх творахБугай, Т. П.
1996Пісьменнік - мова - стыльКрасней, В. П.
1996Вертыкальныя сінтаксічныя палі дзеясловаў смяяцца i плакаць у рускай i беларускай паэзііМіхайлава, А. У.
1996Ніна Барысаўна МячкоўскаяЖуравель, У. Б.
1996Праблема дыферэнцыраванага навучання матэматыцы i фізіцы ў сярэдняй школеКальчэўская, М. М.; Сманцар, А. П.
1996Прагмалінгвістычная характарыстыка адрасатных форм у драматычных творах Янкі КупалыПісарэк, Ларыса
1996"Плач Яраслаўны" М. Сяднёва (паэтыка пералажэння)Зарэмба, Л. І.
1996Аб надзённых праблемах педагагічнай самаадукацыі выкладчыка ваеннай кафедры ВНУБеспразванны, В. В.