Logo BSU

Кафедра теоретического и славянского литературоведения (УМК) : [14] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
26-Jun-2020Уводзіны ў літаратуразнаўства : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія» / В. П. Рагойша, Т. В. Лук’янава ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства. – Мінск : БДУ, 2020. – 87 с. : табл. – Бібліягр. : с. 85–87.Рагойша, Вячаслаў Пятровіч; Лук’янава, Таццяна Валер’еўна
13-Feb-2020Теория литературы : электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21 05 05 «Классическая филология», 1-21 05 06 «Романо-германская филология», 1-21 05 07 «Восточная филология» / С. В. Шамякина, Т. А. Морозова, С. И. Крылова ; БГУ, Филологический фак., Каф. теоретического и славянского литературоведения. – Минск : БГУ, 2019. – 155 с. – Библиогр.: с. 148–155, библиогр. в тексте.Шамякина, Славяна Вячеславовна; Морозова, Татьяна Анатольевна; Крылова, Светлана Ивановна
4-Jun-2019Тэксталогія : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)» / БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства ; склад. Т. В. Лук’янава. – Мінск : БДУ, 2019. – 95 с. – Бібліягр. : с. 79–82, бібліягр. у тэксце.Лук’янава, Таццяна Валер’еўна
21-Feb-2019Гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы (польская літаратура) : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-21 05 04 «Славянская філалогія» / М. М. Хмяльніцкі ; БДУ, філалагічны фак., Каф. тэорыі літаратуры. – Мінск : БДУ, 2018 г. – 185 с. – Бібліягр.: с. 180–185.Хмяльніцкі, Мікалай Мікалаевіч
21-Feb-2019Гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы (чэшская літаратура) : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці: 1-21 05 04 «Славянская філалогія» / А. У. Вострыкава ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэорыі літаратуры. – Мінск : БДУ, 2018 г. – 224 с. – Бібліягр.: с. 223–224.Вострыкава, Алена Уладзіміраўна
13-Oct-2015Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Фольклористика" для специальности 1-21 05 01 "Белорусская филология" (по направлениям), 1-21 -5 02 "Русская филология" (по направлениям), 1-21 05 04 "Славянская филология"Ковалева, Римма Модестовна; Приемко, Ольга Викторовна
13-Oct-2015Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Теория литературы" для специальности 1-21 05 01 "Белорусская филология" (по направлениям), 1-21 -5 02 "Русская филология" (по направлениям), 1-21 05 04 "Славянская филология", 1-21 05 05 "Классическая филология", 1-21 05 06 "Романо-германская филология", 1-21 05 07 "Восточная филология"Андреев, Анатолий Николаевич; Кивель, Изольда Владимировна; Крылова, Светлана Ивановна
13-Oct-2015Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Уводзіны ў літаратуразнаўства" для специальности 1-21 05 01 "Белорусская филология" (по направлениям), 1-21 05 02 "Русская филология" (по направлениям), 1-21 05 05 "Славянская филология", 1-21 05 05 "Классическая филология", 1-21 05 06 "Романо-германская филология", 1-21 05 07 "Восточная филология"Рагойша, Вячеслав Петрович; Кенько, Михаил Павлович; Кивель, Изольда Владимировна; Шамякина, Славяна Вячеславовна
13-Oct-2015Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Мифология восточных народов" для специальностей 1-21 05 01 "Белорусская филология" (по направлениям), 1-21 05 02 "Русская филология" (по направлениям), 1-21 05 04 "Славянская филология", 1-21 05 05 "Классическая филология", 1-21 05 06 "Романо-германская филология", 1-21 05 07 "Восточная филология"Шамякина, Славяна Вячеславовна
7-May-2015Гісторыя славянскай літаратуры краіны вывучаемай мовыЧарота, І. А.; Кабржыцкая, Т. В.; Вострыкава, А. У.; Навойчык, П. І.; Хмяльніцкі, М. М.; Самахвал, С. І.
2015Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Славянская міфалогія” па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» (па напрамках), 1-21 05 02 «Руская філалогія» (па напрамках), 1-21 05 04 «Славянская філалогія»Казакова, Ірына Валер'еўна; Шамякіна, Таццяна Іванаўна
2015Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Псіхалогія літаратурнай творчасці” па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» (па напрамках), 1-21 05 02 «Руская філалогія» (па напрамках)Шамякіна, Таццяна Іванаўна
2015Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры” па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» (па напрамках), 1-21 05 02 «Руская філалогія» (па напрамках), 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія»Казакова, Ірына Валер'еўна; Шамякіна, Таццяна Іванаўна
2015Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці” па спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» (па напрамках)Шамякіна, Таццяна Іванаўна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14