Logo BSU

2019. Пічэтаўскія чытанні – 2019: універсітэцкая навука і гістарычная адукацыя ў Беларусі XX – пачатку XXI ст. Да 85-годдзя стварэння гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : [65] Collection home page

Logo

Змешчаны матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, праведзенай гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пры падтрымцы міжнароднага праекта COMPASS. Даследчыкі з Беларусі, Расіі, Германіі, Чэхіі разглядаюць найбольш актуальныя праблемы, звязаныя з гісторыяй развіцця Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў кантэксце еўрапейскіх універсітэцкіх традыцый, навуковай спадчынай У. І. Пічэты і развіццём славістыкі на сучасным этапе, інавацыямі ў вывучэнні сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі, гістарыяграфіі, дакументальнай, этнакультурнай і археалагічнай спадчыны

Пічэтаўскія чытанні – 2019: універсітэцкая навука і гістарычная адукацыя ў Беларусі XX – пачатку XXI ст. Да 85-годдзя стварэння гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 23-24 кастр. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т. ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – 339 с.

Рэдакцыйная калегія:

доктар гістарычных навук прафесар А. Г. Каханоўскі (старш.); доктар гістарычных навук прафесар Л. С. Белавусаў; доктар гістарычных навук прафесар П. І. Брыгадзін; кандыдат гістарычных навук дацэнт А. В. Бурачонак; прафесар міжнароднай палітыкі А. Карасцялёва; кандыдат гістарычных навук дацэнт А. І. Малюгін; доктар гістарычных навук прафесар І. А. Марзалюк; доктар гістарычных навук прафесар С. М. Ходзін; доктар гістарычных навук прафесар В. Г. Шадурскі; кандыдат гістарычных навук дацэнт М. Ф. Шумейка; кандыдат гістарычных навук прафесар А. А. Яноўскі; кандыдат гістарычных навук Т. Д. Герновіч (адказ. сакратар)

Рэцэнзенты:

доктар гістарычных навук прафесар А. А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук дацэнт В. В. Даніловіч

ISBN 978-985-566-831-3

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019Особенности формирования научно-методической базы на факультетах Белорусского государственного университета в 1920-е гг.Мосейчук, Л. И.
2019Рыгор Лазаравіч Старобiнец – прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і выдатны даследчык высокапалімерных злучэнняўКахновіч, В. А.
2019Эвристический компонент подготовки менеджеров по культурному наследию и туризмуОлюнина, И. В.
2019Становление и развитие кафедры археологии и специальных исторических дисциплин на историческом факультете Белорусского государственного университетаЕгорейченко, А. А.
2019Інтэрпрэтацыя месцаў памяці ў кантэксце культурнага ландшафта поля бітвыЯкубінская, А. Дз.
2019Сохранение нематериального культурного наследия и устойчивое развитие: вклад в экологическую устойчивость и достижение мираМихайлец, М. А.
2019Сучасны стан і перспектывы развіцця беларускай этналогііНавагродскі, Т. А.
2019Жаночы строй насельніцтва Беларускага Падзвіння другой паловы VIII - пачатку ХІ стст. як крыніца (у кантэксце гісторыі вывучэння курганных старажытнасцяў у ХІХ ст.)Тарасевіч, В. М.
2019Беларуская этналогія другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. Аб матэрыяльнай культуры Заходняга ПалессяБачыла, І. Г.
2019Гильом Рубрук о Монгольской империи XIII векаЖарко, С. Б.; Кондратенко, А. А.
2019Нарматыўна-прававое забеспячэнне музейнай дзейнасці на сучасным этапеБярэйшык, Л. У.
2019Сусветныя традыцыі навучання архівістаў і праграмма безперапыннай адукацыі архівістаў у ЗШАІванова, В. С.
2019Вместо домов – пепелища: трагедия смоленских деревень в годы Великой Отечественной войныТарасенкова, Т. И.
2019Роль профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного университета в функционировании Минского белорусского педагогического техникума (1920-е гг.)Казак, О. Г.
2019Социальная политика Российской империи на территории белорусских губерний в 1861–1914 гг.: обзор отечественной историографииМоторова, Н. С.
2019Французский опыт решения проблемы ограничения доступа к архивной информации как отражение европейской архивной политикиГернович, Т. Д.
2019«Коммунист вне партии»: биография Евсевия Степановича Канчера (по материалам петербургских архивов)Андреева, В. В.
2019Историография истории ордена базилиан на землях Великого княжества ЛитовскогоЧурбаков, А. В.
2019Социально-демографические процессы на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в.: историография вопросаСенько, А. И.
2019Высшая школа послереволюционной «волны» эмиграции в странах Западной Европы (1920-е-1930-е гг.)Бригадина, О. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65