Logo BSU

Browsing "Архив программ (филфак)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 505  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2001Гісторыя беларускай літаратуры 30–40-х гг. XIX ст.: Дапаможнік для студэнтаў філал. спец. вышэйш. навуч. устаноў. – Мн.: БДУ, 2001. – 171 с.Хаўстовіч, Мікола Валянцінавіч
2003Нарысы гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя / І. М. Запрудскі. – Мн., 2003. – 138 с.Запрудскі, Ігар Мікалаевіч
2005Гісторыя беларускай літаратуры: другая палова XVI ст.: курс лекцый. Мінск: БДУ, 2005. 110 с.Кавалёў, Сяргей Валер'евіч
2008Беларуская мова (Прафесійная лексіка): тыпавая вучэбная праграма для ВНУПрыгодзіч, Мікалай Рыгоравіч; Кулеш, Ганна Іванаўна
2008Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў “Спецсемінары і спецкурсы па гісторыі беларускай літаратуры ХІ – ХІХ ст.”. – Мінск, 2008.Багдановіч, І. Э.
2008Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў “Спецсемінары і спецкурсы па гісторыі беларускай літаратуры ХІ – ХІХ ст.”. – Мінск, 2008.Багдановіч, І. Э.
2008Типовая учебная программа для высших учебных заведений "История русской литературной критики". - Минск, 2008. Утверждена Министерством образования Республики Беларусь. Регистрационный № ТД-D.052/тип.Башкиров, Дмитрий Леонидович
2008Типовая учебная программа для высших учебных заведений "История русской литературы (XI-XVII век)". - Минск, 2008. Утверждена Министерством образования Республики Беларусь. Регистрационный № ТД-D.051/тип.Башкиров, Дмитрий Леонидович
2008Типовая учебная программа для высших учебных заведений "История русской литературы (XIX век)". - Минск, 2008. Утверждена Министерством образования Республики Беларусь. Регистрационный № ТД-D.050/тип.Башкиров, Дмитрий Леонидович; Зарембо, Людмила Ивановна; Позняк, Светлана Алексеевна
2009Беларуская дыялекталогія.Гапоненка, Ірына Алегаўна; Трайкоўская, Валянціна Піліпаўна
2009Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў: майстры, плыні, традыцыі : курс лекцый / І.А. Бурдзялёва. – Мінск : МДЛУ, 2009. – 168 с.Бурдзялёва, Ірына Аляксееўна
2009Диалектологическая практика : учебная программа для студентов филологического факультета специальности 1-21 05 02 «Русская филология» (по направлениям) № УД-2074/уч.Саникович, Валентина Александровна
2009Типовая учебная программа для высших учебных заведений "История литературы русского зарубежья". - Минск, 2009. Утверждена Министерством образования Республики Беларусь. Регистрационный № ТД-D.114/тип.Блищ, Наталья Леонидовна
2-Jul-2009Диалектологическая практика : учебная программа для студентов филологического факультета специальности 1-21 05 02 – «Русская филология» № УД-2074/уч.Саникович, Валентина Александровна
17-Jun-2010Страноведение Германии (рабочая программа)Королёв, Дмитрий Николаевич
22-Jun-2010Введение в межкультурную коммуникацию № УД-183/уч/б.Лойко, Ольга Анатольевна
2011Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў “Гісторыя беларускай літаратуры: ХІ–ХIХ стагоддзі”. – Мінск, 2011. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Рэгістрацыйны № ТД-Д.140/тып.Багдановіч, І. Э.
2011Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў “Гісторыя беларускай літаратуры: ХІ–ХIХ стагоддзі”. – Мінск, 2011. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Рэгістрацыйны № ТД-Д.140/тып.Багдановіч, І. Э.
2011Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў “Гісторыя беларускай літаратуры: ХІ–ХIХ стагоддзі”. – Мінск, 2011. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Рэгістрацыйны № ТД-Д.140/тып.Багдановіч, І. Э.
2011Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў “Гісторыя беларускай літаратуры: ХІ–ХIХ стагоддзі”. – Мінск, 2011. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Рэгістрацыйны № ТД-Д.140/тып.Багдановіч, І. Э.