Logo BSU

Кафедра риторики и методики преподавания языка и литературы (программы) : [75] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2023Узбагачэнне слоўнікавага запасу як інтэграцыйны напрамак развіцця маўлення вучняў. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках): 1-21 05 01-03 Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя). Рэг. № ВД-12791/вуч. ад 29 чэрвеня 2023г.Саніковіч, Ірына Міхайлаўна
2023Специфика научного исследования по методике преподавания языка. Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине для специальности: 7-06-0113-02 Филологическое образование. Рег. № УД-1051/м. от 30 июня 2023 г.Саникович, Ирина Михайловна
2023Академическое письмо. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 03 02 Регионоведение . Рег. № УД-12362 /уч. от 01.12.2023Акушевич, Андрей Александрович
2023Инновации и традиции в преподавании русского языка. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1–21 05 02 Русская филология (по направлениям) 1–21 05 02-01 Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 1–21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация). Рег.№ УД-12343/уч. от 01.12.2023Савко, Инна Эдуардовна
2023ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ для специальности: 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям), направление специальности: 1-21 05 02-04 Русская филология (русский язык как иностранный), специализации: 1-21 05 02-04 01 Языкознание, 1–21 05 02-04 02 Литературоведение, 1-21 05 02-04 03 Теория и методика обучения и воспитания. Рег. № 12269/п. от 21 декабря 2023 годаСавко, Инна Эдуардовна; Громыко, Марина Николаевна
2023Риторика. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 6-05-0232-03 Славянская филология. Рег.№ УД-105/б. от 02 июня 2023 г.Таяновская, Ирина Владимировна
2023Риторика. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 6-05-0232-06 Восточная филология. Рег.№ УД-103/б. от 02 июня 2023 г.Таяновская, Ирина Владимировна
2023Культура дзелавога суразмоўніцтва. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) 1-21 05 01-03 Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя). Рэг.№ ВД-12094/вуч. ад 30 чэрвеня 2023г. .Санікович, Ірына Міхайлаўна
2023Рытарычныя жанры. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 05 01 Беларуская фiлалогiя (па напрамках), напрамак спецыяльнасці: 1-21 05 01-03 Беларуская фiлалогiя (дзелавая камунікацыя). Рэг.№ ВД-11822/вуч. ад 02.06.2023Рубанік, Таццяна Уладзіміраўна
2022Культура делового общения. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям), 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация). Рег № УД-11790/уч. от 20.12.2022Саникович, Ирина Михайловна; Мальцевич, Татьяна Васильевна
2023Риторика. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 05 06 Романо-германская филология. Рег. № УД-11534/уч. от 05.01.2023Таяновская, Ирина Владимировна
4-May-2023Интегративный подход к обучению правильности речи. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1–21 05 02 Русская филология (по направлениям); 1–21 05 02-01 Русская филология (литературно-редакционная деятельность); 1–21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация). Рег. № УД- 11747/уч. от 04.05.2023Савко, Инна Эдуардовна
2023Тэхніка маўлення. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках), 1-21 05 01-03 Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя). Рэг. № ВД-11525 / вуч. ад 05 студзеня 2023 г.Дылеўская, Валянціна Юльянаўна
10-Jan-2023Праграма вучэбнай педагагічнай адаптацыйнай практыкі для спецыяльнасці: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); напрамку спецыяльнасці: 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць), спецыялізацыі: 1-21 05 01-01 01 Мовазнаўства, 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства; 1-21 05 01-03 Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя), спецыялізацыя: 1-21 05 01-03 03 Рыторыка. Рэг. № 11464/п. ад 10 студзеня 2023 г.Акушэвіч, А.А.; Праскаловіч, В.У.; Саматыя, І.М.; Саўко, І.Э.
30-Jun-2022Культура педагогического общения. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям); 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация). Рег. № УД-11446 / уч. от 30 июня 2022 г.Рубаник, Татьяна Владимировна
1-Dec-2022Методыка выкладання беларускай літаратуры. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-21 05 01-03 Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя). Рэг. № ВД-11467/вуч. ад 01 снежня 2022 г.Праскаловіч, Вольга Уладзіміраўна
2022Проблемы обучения риторике как искусству эффективной коммуникации. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям), 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация). Рег. № УД-11014/уч. от 30.06.2022Таяновская, Ирина Владимировна
2022Теория и практика деловой коммуникации. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям): 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация). Рег. № УД-11164/уч. от 30 июня 2022 г.Шантарович, Светлана Анатольевна
2022Методика преподавания русского языка. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям): 1-21 05 02-01 Русская филология (литературно-редакционная деятельность); 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация). Рег. № УД-11153/уч. от 30 мая 2022 г.Савко, Инна Эдуардовна
2022Программа учебной педагогической адаптационной практики для специальности: 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям), направления специальности: 1-21 05 02-01 Русская филология (литературно-редакционная деятельность), специализации: 1-21 05 02-01 01 Языкознание, 1-21 05 02-01 02 Литературоведение; 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация), специализация: 1-21 05 02-03 03 Риторика;1-21 05 02-04 Русская филология (русский язык как иностранный), специализации: 1-21 05 02-04 01 Языкознание, 1-21 05 02-04 02 Литературоведение, 1-21 05 02-04 03 Теория и методика обучения и воспитания. Рег.№ 11049/п. от 27 сентября 2022 г.Савко, Инна Эдуардовна; Царева, Ольга Ивановна; Громыко, Марина Николаевна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75