Logo BSU

Кафедра теоретического и славянского литературоведения (программы) : [116] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2-Jun-2023Гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы: Прэпедэўтыка (гісторыя польскай літаратуры):вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 6-05-0232-03 Славянская філалогія; Рэг.№ВД-207/б. ад 2.06.2023 г.Хмяльніцкі, Мікалай Мікалаевіч
4-May-2023Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей 6-05-0232-01 беларуская філалогія, 6-05-0232-02 руская філалогія, 6-05-0232-03 славянская філалогія, 6-05-0232-04 рамана-германская філалогія, 6-05-0232-06 усходняя філалогія; Рэг. №ВД-193/б. ад 4.05.2023.Лук'янава, Таццяна Валер'еўна; Марозава, Таццяна Анатольеўна; Шамякіна, Славяна Вячаславаўна
4-May-2023Тэксталогія: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 02 Руская філалогія; Рэг.№ ВД-11798/вуч. ад 4.05.2023 г.Лук'янава, Таццяна Валер'еўна
4-May-2023Тэксталогія: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія; Рэг.№ ВД-11797/вуч. ад 4.05.2023 г.Лук'янава, Таццяна Валер'еўна
6-Apr-2023Праграма азнаямляльнай (вучэбнай) практыкі для спецыяльнасці 1-21 05 04 Славянская філалогія, спецыялізацый 1-21 05 04 01 Мовазнаўства, 1-21 05 04 02 Літаратуразнаўства; Рэг. № 11674/п. ад 6.04.2023 г.Марозава, Таццяна Анатольеўна; Прыемка, Вольга Віктараўна; Дзянісенка, Вера Сяргееўна
30-Jun-2022Гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы: Старажытнасць (чэшская): вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 04 Славянская філалогія; Рэг. № ВД-11423/вуч. ад 30.06.2022 г.Вострыкава, Алена Уладзіміраўна
26-May-2022Праграма азнаямляльнай фальклорнай (вучэбнай) практыкі для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія; Рэг. №10665/п. ад 26.05.2022 г.Марозава, Таццяна Анатольеўна; Прыемка, Вольга Віктараўна
9-Aug-2021Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-21 05 01 беларуская філалогія, 1-21 05 02 руская філалогія, 1-21 05 04 славянская філалогія, 1-21 05 06 рамана-германская філалогія, 1-21 05 07 усходняя філалогія; Рэг. № ВД-10655/вуч. ад 9.08.2021 г.Лук'янава, Таццяна Валер'еўна; Марозава, Таццяна Анатольеўна; Шамякіна, Славяна Вячаславаўна
6-Jan-2022Поэтика художественного произведения: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-21 05 02-04 русская филология, русский язык как иностранный; Рег. №УД-10366/уч. от 6.01.2022Альшевская, Анна Сергеевна
7-Jul-2021Украінская малая проза ХХ ст.: дынаміка жанравых структур: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 04 славянская філалогія; Рэг. №УД-10340/вуч. ад 2.07.2021Навойчык, Павел Іванавіч
2-Jul-2021Гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы: прэпедэўтыка (чэшская): вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 04 славянская філалогія; №ВД-10192/вуч. 2021 г.Вострыкава, Алена Уладзіміраўна
5-Jul-2021Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 05 Класічная філалогія; №УД-9890/вуч. ад 2021 г.Лук'янава, Таццяна Валер'еўна
2-Jul-2020Праблемы тэорыі і практыкі мастацкага перакладу: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія; №УД-9607/вуч. ад 2020 г.Рагойша, Вячаслаў Пятровіч
2-Jul-2020Гісторыя славянскай літаратурнай крытыкі (ўкраінская): вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 04 Славянская філалогія; №УД-9606/вуч. ад 2020 г.Дзюкава, Элла Юр'еўна
4-Jul-2019Мастацкі свет літаратурнага твора: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей: 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія; №УД-7899/вуч. 2019Рагойша, Вячаслаў Пятровіч
2019Введение в языкознание: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине по специальности: 1-21 05 05 Классическая филология, 1-21 05 06 Романо-германская филология, 1-21 05 07 Восточная филология; № УД -7717 / уч.Козловская, Людмила Аркадьевна
5-Dec-2018Асновы літаратуразнаўчай славістыкі: вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 04 славянская філалогія; №УД-6241/вуч. 2018Дзюкава, Эла Юр'еўна
3-Jan-2019Мастацкі пераклад і параўнальнае вывучэнне славянскіх літаратур: вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 04 Славянская філалогія; №УД-6591/вуч. 2019Чарота, Іван Аляксеевіч
3-Jan-2019Мастацкі пераклад і параўнальнае вывучэнне славянскіх літаратур: вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 04 Славянская філалогія; №УД-6591/вуч. 2019Чарота, Іван Аляксеевіч
5-Dec-2018Асновы літаратуразнаўчай славістыкі: вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 04 славянская філалогія; №УД-6241/вуч. 2018Дзюкава, Эла Юр'еўна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 116