Logo BSU

2019. Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства : [40] Collection home page

У зборніку змешчаны артыкулы па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара Любові Адамаўны Антанюк, чые мовазнаўчыя даследаванні сталі падмуркам беларускага тэрміназнаўства. Уключаныя ў зборнік навуковыя працы асвятляюць праблемы тэрміналогіі і розныя аспекты сучаснага стану беларускай мовы, а ўспамінныя матэрыялы – жыццѐвы і прафесійна-навуковы шлях Л. А. Антанюк.

Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, студэнтам.

Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л. А. Антанюк, Мінск, 26 красавіка 2019 г. / БДУ, Філалагічны фак., Каф. беларускага мовазнаўства, Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Каф. дзяржаўнага кіравання сацыяльнай сферай і беларусазнаўства, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі ; [рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) і інш. ; пад агул. рэд. праф. М. Р. Прыгодзіча]. – Мінск : БДУ, 2020. – 276 с. : фота. – Бібліягр. у тэксце.

Рэдакцыйная калегія:

М. І. Свістунова (адк. рэд.), Л. А. Гедзімін, А. В. Губкіна, І. Л. Капылоў, С. В. Лапіна, М. Р. Прыгодзіч

Рэцэнзенты:

Русак В. П., доктар філалагічных навук,прафесар, загадчык аддзела сучаснай беларускай мовы Інстытута мовазнаўства імя Якуба КоласаЦэнтра даследаванняў беларускай культуры,мовы і літаратуры НАН Беларусі; ЛапкоўскаяА. М.,кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладанняўстановы вышэйшай адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»

№004404052020, Деп. в БГУ 04.05.2020

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020Быць першайСвістунова, М. І.
2020Web-аўдыторыя і электронныя СМІ ў сучаснай медыяпрасторыЧахоўскі, Г. К.
2020Кампанентная структура беларускай інтанацыіЧахоўская, Т. Л.
2020Віды іерархічных адносін тэрміналагічных адзінак мытнай справыЧаеўская, М. К.
2020Банкаўская лексіка раманскага паходжанняЦіванова, Г. К.
2020Рэлігійная лексіка ў беларускіх народна-паэтычных тэкстахХазанава, К. Л.
2020Функцыянаванне крымінальнага закона ў часе: тэрміналагічны аспектСяргейчык, А. М.
2020Другасныя метэаралагічныя намінацыі: на матэрыяле дзеяслоўнай лексікі са значэннем атмасферных ападкаў і электрычных з’яў у атмасферыСтарычонак, В. Д.
2020Рытарычныя прыёмы ўзмацнення выяўленчай выразнасці, заснаваныя на супрацьпастаўленні або супастаўленні: да праблемы класіфікацыіСтанкевіч, А. А.
2020Беларуская ІТ-тэрміналогія ў інтэрнэце: памылкі і варыянтыСвістунова, М. І.
2020Адметнасці ўжывання назоўніка ў тэрміналогііСамуйлік, Я. Р.
2020Асаблівасці перакладу фразеалагізмаў з чэшскай мовы на беларускую (на матэрыяле «Чэшска-беларускага фразеалагічнага слоўніка» І.У.Каліты, 2017)Садоўская, А. Л.; Шлемен, Ю. А.
2020Лексіка англамоўнага паходжання сферы інфармацыйных тэхналогій у сучаснай беларускай мовеСавасцюк, М. Л.
2020Структурна-семантычныя і функцыянальныя асаблівасці антрапонімаў у творах Ф. БагушэвічаСабіч, К. І.
2020Асаблівасці мовы нямецкіх акупацыйных пашпартоў 1916 г.Рааго, П. А.
2020Любоў Антанюк як даследчык беларускай нацыянальнай тэрміналогііПрыгодзіч, М. Р.
2020Фразеаўтваральная актыўнасць германізмаў у фальклорна-дыялектных запісах ХІХ ст.Пахірка, В. У.
2020Варыянтнасць тэрмінаў крыптаграфііМуравіцкая, А. М.
2020Асаблівасці намінацыі алкагольных напояў у старабеларускай мовеМінюк, І. А.
2020Сустрэчы з Любоўю Адамаўнай Антанюк: духоўнае святло чалавекаМінакова, Л. М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 40