Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243712
Title: Белорусская диаспора в Калининградской области Российской Федерации
Other Titles: Беларуская дыяспара ў Калінінградскай вобласці Расійскай Федэрацыі / Р. А. Зубачоў
Belarusian diaspora in the Kaliningrad region of the Russian Federation / R. A. Zubachev
Authors: Зубачёв, Р. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 288-292.
Abstract: В статье рассматриваются вопросы формирования белорусской диаспоры в одном из субъектов Российской федерации – Калининградской области. Основное внимание уделяется послевоенному переселению белорусского населения в бывшую Восточную Пруссию, его численности и путях осуществления, тенденциям и современному национальному составу области.
Abstract (in another language): У артыкуле разглядаюцца пытанні фарміравання беларускай дыяспары ў адным з суб'ектаў Расійскай федэрацыі – Калінінградскай вобласці. Асноўная ўвага надаецца пасляваеннага перасяленню беларускага насельніцтва ў былую Ўсходнюю Прусію, яго колькасці і шляхах ажыццяўлення, тэндэнцыям і сучаснаму нацыянальнаму складу вобласці = The article discusses the formation of the Belarusian diaspora in one of the constituent entities of the Russian Federation - the Kaliningrad region. The main attention is paid to the post-war resettlement of the Belarusian population in the former East Prussia, its number and ways of implementation, trends and the modern ethnic composition of the region.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243712
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
288-292.pdf340,98 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.